maharathaye-koodak

مهارت‌هایی که می خوانید جزيی از روند رشد طبیعی کودکان است. کودکان با رشد طبیعی باید بتوانند مهارت‌های زیر را در سنین مربوطه با میانگین یکی دو ماه بالاتر یا پایین‌تر انجام دهند

مهارت‌های زیر جزيی از روند رشد طبیعی کودکان است. کودکان با رشد طبیعی باید بتوانند مهارت‌های زیر را در سنین مربوطه با میانگین یکی دو ماه بالاتر یا پایین‌تر انجام دهند.

رشد حرکتی ظریف (حرکات فیزیکی ظریف)
۲سالگی
- روی هم گذاشتن ۸ عدد مکعب ۲.۵ سانتی
- تقلید کردن از ساختن قطار با ۲-۴ عدد مکعب
- نگه داشتن مداد شمعی کلفت در کف دست
- تقلید و کشیدن خط عمودی
- دست غالب اصولا معلوم می شود
- انجام پازل ۳ تکه ای
- درآوردن لباس تقریبا به طور مستقل
- باز کردن دگمه های بزرگ
- تک به تک صفحه ها را ورق زدن
- باز کردن در (چرخاندن دستگیره)
- باز و بسته کردن در شیشه ( چرخاندن در)
- نخ کردن بند کفش در سوراخ بزرگ

۳ سالگی
- روی هم گذاشتن ۹ مکعب ۲.۵ سانتی
- گرفتن ماژیک با شست، سبابه و انگشت وسط
- تقلید و کشیدن خط افقی و دایره
- کشیدن طرح ساده با برخی جنبه‌های قابل تشخیص
- انجام پازل ۴-۵ تکه‌ای
- لباس پوشیدن به طور مستقل با دگمه‌های متوسط
- بریدن کاغذ از وسط
- به راحتی نخ کردن ۱۲ مهره
- پیدا کردن اشیا در ماسه بدون نگاه کردن
- لذت بردن از نقاشی انگشتی و خمیر بازی
-بازی‌های انگشتی هنگام خواندن ترانه‌ها

۴سالگی
- روی هم گذاشتن ۱۰ مکعب ۲.۵ سانتی
- ساختن ساختارهای متفاوت با ۵-۶ مکعب ( مانند پله)
- نگهداشتن مداد مانند یک بزرگسال
- کپی کردن کشیدن یک نردبان
- کشیدن نقاشی یک انسان قابل تشخیص
- انجام پازل‌های بزرگتر با تقسیم‌بندی منطقی ( انسان، حیوان)
- انجام بست های پوشاک با کمی کمک (‌زیپ، دگمه های بزرگ)
- بریدن حدود ۴/۳ یک دایره روی خط
- تقلید حرکات دست (‌مثلا یک ترانه کودکانه)
- ریختن شیر از پارچ کوچک
- نخ کردن مهره‌های کوچک از سوزن
- دور دست خط کشیدن

۵سالگی
- روی هم گذاشتن ۱۳ مکعب ۲.۵ سانتی
- کپی کردن مثلث و ستاره
- علاقه به نوشتن
- نوشتن اسم خود، برخی کلمات و اعداد تا ۵
-  نوشتن حروف با اندازه های بزرگ
- امکان نوشتن از چپ به راست
- کنترل کم روی فواصل نوشتاری
- کشیدن یک انسان با ۶ عضو
- تقلید از طرح ۶ تکه‌ای (‌پله ها، کوه)
- انجام پازل ۶-۱۲ تکه‌ای
-  انجام بست‌های پوشاک به طور مستقل
- بریدن کاغذ به درستی و با دقت
- بازی با کاغذ و چرخاندن آن در دست برای بریدن شکل‌های پیچیده

رشد حرکتی سنگین ( حرکات فیزیکی بزرگ)
۲ سالگی
- تکان دادن بازوها هنگام عجله
- درست دویدن و نخوردن به موانع
- بالا و پایین رفتن از پله‌های نرده‌دار، دو پا روی پله
- پریدن از یک پله، با یک پا به سمت جلو
- تلاش برای ایستادن روی یک پا
- ایستادن روی نوک پا برای چند ثانیه
- توانایی آوردن صندلی و گذاشتن آن پشت میز
- حرکت دادن دوچرخه با کشیدن پا روی زمین

۳ سالگی
- راه رفتن با تکان خوردن ریتمیک بازوها
- راه رفتن روی نوک پا بیشتر از ۶ قدم
- استفاده از پله‌های بدون نرده، هر پله یک پا، هنگام پایین آمدن ۲پا روی پله
- ایستادن روی یک پا برای ۵ ثانیه
- درست دویدن، پیچیدن در گوشه تیز، متوقف شدن، جاخالی دادن و نخوردن به موانع
- پریدن از پله پایین، با دوپا
- پریدن از ارتفاع ۴۵ سانتی با یک پا
- لی لی کردن روی یک پا بیشتر از ۲بار
- به آسانی داخل و خارج/زیر و رو رفتن اشیا
- لذت بردن از تاب سواری
- پرت کردن توپ کوچک از بالای سر به اندازه ۲متر
- گرفتن توپ بزرگ با بازوهای صاف
- لگد زدن محکم به توپ

۴سالگی
- بالا و پایین رفتن از پله‌های بی‌نرده، با تعویض پا
- جلو رفتن روی میله تعادل با تعویض پا، چند قدم عقب رفتن
-ایستادن روی یک پا برای ۸-۵ ثانیه
- پریدن از روی ۲ پله، با هر دو پا
- لی‌لی کردن روی هر پا برای ۶-۴ ثانیه
- بالا رفتن از نردبان، درخت و وسایل بلند حیاط بازی
- تکان خوردن روی تاب با نگه داشتن تعادل
- کلهمعلق زدن (‌غلت زدن روی یک سطح)
- سه چرخه سواری کردن و چرخیدن در گوشه‌ها
- گرفتن توپ بزرگ و کوچک با بازوهای منعطف
- پرتاب کردن توپ بزرگ تا حدی که طرف مقابل بتواند آن را بگیرد
- توانایی زدن توپ به زمین در جهتی که بالا برود و استفاده از چوب بیسبال

۵ سالگی
- ایستادن روی یک پا، با چشمان بسته
- راه رفتن روی میله تعادل، جلو و عقب و گوشه رفتن
- جست و خیز و چهارنعل رفتن و پریدن
- دوچرخه سواری
- تقلید حرکات پیچیده بدن
- پریدن از روی طناب به ارتفاع  ۲۰ سانت
- گرفتن توپ شنی با یک دست
- پرتاپ کردن توپ تنیس با چرخش بدن
- دریبل کردن توپ
- استفاده از اسکیت، سورتمه یا اسکوتر
- لگد زدن به توپ در حال حرکت

Category: Health

Sub-Category: Psychology

Date: 9 ماه 3 هفته قبل

For Country: World

Happened at: World

پیوست به اجتماعات

Share this with: