انگلیسی

Mohammad Akhtari

محمد علی اختری
سردفتر باز نشسته اسنادرسمی ، ساکن  تورنتو است
  905-758-9325

شرق شناسی -نیکلای ولادی میروویچ خانیکوف

akhtari-khanikov
در شماره‌های‌ پیشین نشریه ایران‌استار در باره تعدادی از خاورشناسان روسی دوران تزار‌ نکاتی به عرض رسانیدم واین هفته در باره خاورشناس وسیاح دیگری از آن دیار گفتگو‌ئی دارم که می‌خوانید‌.
Sub-Category: History
Happened at: World
چهارشنبه, ژانویه 17, 2018

صفحه‌ها