E.g., 02/24/2018

E.g., 02/24/2018


Akhtari-alexi-aka استاریکف، الکسی آرکادیو‌ویچ
شرق شناسی (بخش 45) استاریکف، الکسی آرکادیو‌ویچ هما‌ن‌طور که در اوائل این‌ سلسله مقالا‌ت بار‌ها تذکر داده‌ام‌ نوشتن این گفتار‌
Articles | History | World
چهارشنبه, 02/21/2018 - 16:57 | Mohammad Akhtari

history-akhtari-ivanof شرق شناسی بخش (44) ولاد‌یمیر الکسویچ ایوانف
گفتگوی ما در این سلسله مقالات در خصوص پیدایش دانش شرق‌شناسی‌ ابتدا توسط دستگاه کشیشی اروپا برای شناخت و معرفی‌ سرزمین فلسطین
Articles | History | World
چهارشنبه, 02/14/2018 - 15:00 | Mohammad Akhtari

akhtari-edward-vich شرق شناسی- یوگنی ادوارد وویچ برتلس
سلام خوانندگان گرامی ایران استار، در این بخش از گفتار شرق‌شناسی می‌رسیم به شرح سرگذشت و بررسی‌های خاور‌شناسان روسی که پس از
Articles | History | World
چهارشنبه, 02/07/2018 - 18:05 | Mohammad Akhtari

Akhtari-bazil-niktin بازیل نیکیتین شرق شناس روسی
شرق شناسی- 42 بازیل نیکیتین شرق شناس روسی در هفته‌های پیش صحبت ما در‌باره خاوشناسان روسی‌ دور می‌زد ودر این شماره هم به
Articles | History | World
چهارشنبه, 01/31/2018 - 16:51 | Mohammad Akhtari

Akhtari-minosky شرق‌شناسی،41- ولادیمیر مینورسکی
در موضوع شرق‌شناسی تا کنون از خاورشناسان کشور‌های آمریکا، آلمان، انگلستان، فرانسه، ایتالیا و روسیه گفتگو کرده‌ام ودر ضمن شرح
Articles | History | World
چهارشنبه, 01/24/2018 - 16:58 | Mohammad Akhtari

akhtari-khanikov شرق شناسی -نیکلای ولادی میروویچ خانیکوف
در شماره‌های‌ پیشین نشریه ایران‌استار در باره تعدادی از خاورشناسان روسی دوران تزار‌ نکاتی به عرض رسانیدم واین هفته در باره
Articles | History | World
چهارشنبه, 01/17/2018 - 15:46 | Mohammad Akhtari

akhtari-mashregh-alzekr شرق شناسی -39- الکساندر گریگوروویچ تومانسکی
محمد علی اختری.تورونتو سخنان من در باره خاورشناسان روسی با اشاره به مقاصد سیاسی و استعماری دولت تزاری و همچشمی آن دولت با حریف
Articles | History | World
چهارشنبه, 01/10/2018 - 16:08 | Mohammad Akhtari

akhtari-vasili شرق شناسی -38- واسیلی ولادیمیروویچ بارتولد
در چند شماره پیشین در باره خاورشناسان روسیه تزاری از چند شخصیت علمی طراز اول درزمینه ایرانشناسی ‌گفتگو کردم و اکنون نوبت رسید
Articles | History | World
چهارشنبه, 01/03/2018 - 19:12 | Mohammad Akhtari

Akhtari-Abdul-baha شرق شناسی -36- روزن - عبدالبها
در چند هفته پیش در‌باره خاورشناسان روس گفتگو کردم و پس از ذکر احوال چند تن از آنان‌ دراین بخش به سرگذشت و جستجوها ونوشته‌های
Articles | History | World
جمعه, 12/08/2017 - 13:26 | Mohammad Akhtari

boris-dorn شرق شناسی -37- بوریس دورن
در دوشماره قبلی این سلسله گفتارها در باره شرق‌شناسی در روسیه گفتگو کردم و اکنون به دنباله مطلب ادامه می‌دهم قبلا در باره‌ آلکسی
Articles | History | World
پ., 11/30/2017 - 13:48 | Mohammad Akhtari

shargh-shenasi-33 شرق شناسی بخش -۳۳
گفتگوی من با شما خواننده گرامی در باره شرق‌شناسانی که بیشتر به ایران‌شناسی پرداخته‌اند از کشورهای‌ امریکا، آلمان، انگلیس،
Articles | History | World
جمعه, 11/17/2017 - 11:50 | Mohammad Akhtari

anjel0-piye-montse شرق شناسی - بخش ۳۲
در چندشماره پیش از شرق شناسان ایتالیائی گفتگو کردم و اینک می‌رسیم به شرح حال یکی دیگر از خاورشناسان برجسته ایتالیائی که نامش را
Articles | History | World
پ., 11/09/2017 - 11:54 | Mohammad Akhtari

sharghshenasi-sivayek شرق شناسی بخش ۳۱
گفتگوی ما در‌باره شرق‌شناسان غربی در زمینه‌ ایرانشناسی پس از یادکردن‌ از خاورشناسانی از آمریکا، آلمان، انگلیس و فرانسه به
Articles | History | World
جمعه, 11/03/2017 - 12:27 | Mohammad Akhtari

sharghshenasi-si ۳۰شرق شناسی بخش
کوتاه شده بخش‌های پیشین‌: نوشته بودم که نزدیک به چهار صده پیش، دانش شرق‌شناسی از سوی کشیشان دانشمند مسیحی اروپا برای آموختن
Articles | History | World
پ., 10/26/2017 - 15:33 | Mohammad Akhtari

shargh-shenasi-ghesmate29 شرق‌شناسی بخش ۲۹
شرق‌شناسی  بخش( 29) محمد علی اختری تورونتو در گفتگوهای پیشین در باره خاورشناسانی از ایتالیا سخنانی چند نوشتم و اینک در دنباله
Articles | History | World
جمعه, 10/20/2017 - 17:41 | Mohammad Akhtari

alesanra-boxsni ۲۸ شرق شناسی بخش
در بخش‌های پیشین این گفتار در‌باره شرق‌شناسی در چند کشور غربی گفتگو کردم و رسیدم به خاورشناسی در ایتالیا و اینک دنباله جستجو در
Articles | History | World
جمعه, 10/13/2017 - 11:58 | Mohammad Akhtari

shargh-shenasi شرق شناسی بخش ۲۷
در شماره قبلی در بخش 26 این گفتار در باره پیشینه شرق شناسی در ایتالیا گفتگو کردم و شرح حال دونفر از شرق شناسان ونیزی را آوردم و
Articles | History | World
جمعه, 10/06/2017 - 14:51 | Mohammad Akhtari

piterdolavala شرق شناسی بخش قسمت ۲۶
در شماره‌های پیشین در باره شرق‌شناسی درغرب و خاورشناسان معروف آمریکا، المان، انگلستان و فرانسه مطالب کوتاهی به عرض رساندم ودر
Articles | History | World
پ., 09/28/2017 - 17:16 | Mohammad Akhtari

sharghsesi شرق شناسی قسمت ۲۵
کوتاه شده بخشهای پیشین : در بخشهای پیشین گفتگوی ما با خوانندگان در باره خاورشناسی بود و تاریخچه و  برخی از خاورشناسان معروف از
Articles | History | World
چهارشنبه, 09/20/2017 - 14:03 | Mohammad Akhtari

sharghsenasi-bistochar شرق شناسی بخش 24
کوتاه شده مباحث پیشین: در بیست وسه بخش قبلی  تاریخچه شرق‌شناسی و خاورشناسان معروف آمریکا، آلمان، انگلستان و فرانسه را یاد
Articles | History | World
پ., 09/14/2017 - 11:58 | Mohammad Akhtari

ekhtelat-dar-tarikhl اختلاط و التقاط در تاریخ
" تاریخ مملکت ما مملو از تعداد زیادی مورخ، فیلسوف، عالم و دانشمند بوده است. همه آنها هم به نگارش وقایع اهمیت می‌داده‌اند. به
Articles | History | World
پ., 09/14/2017 - 11:07 | Bahador Davani

tarikhshenasii شرق شناسی - بخش ۲۳
در بخشهای پیشین این گفتار در باره پیدایش دانش شرق شناسی در اروپا  جستجوئی انجام شد و خاورشناسائی در کشورهای "ایالات متحده
Articles | History | World
ش., 09/09/2017 - 17:59 | Mohammad Akhtari

sharghshenasi شرق شناسی - بخش ۲۲
درشماره‌های پیشین نشریه در باره تاریخچه شرق‌شناسی و شرق‌شناسان معروف ایالات متحده آمریکا؛ آلمان ,انگلستان وفرانسه گفتگو کردم
Articles | History | World
ش., 09/09/2017 - 16:25 | Mohammad Akhtari