E.g., 11/21/2017

E.g., 11/21/2017


شرق شناسی بخش ۳۱
گفتگوی ما در‌باره شرق‌شناسان غربی در زمینه‌ ایرانشناسی پس از یادکردن‌ از خاورشناسانی از آمریکا، آلمان، انگلیس و فرانسه به
Articles | Culture, Religion | World
جمعه, 11/03/2017 - 12:27 | Mohammad Akhtari

۳۰شرق شناسی بخش
کوتاه شده بخش‌های پیشین‌: نوشته بودم که نزدیک به چهار صده پیش، دانش شرق‌شناسی از سوی کشیشان دانشمند مسیحی اروپا برای آموختن
Articles | Culture, Religion | World
پ., 10/26/2017 - 15:33 | Mohammad Akhtari

شناخت - قسمت ۳۴ : مبحث شیعه
نحوه قرار گرفتن کلمات در یک جمله و یا بیان آنها به ایجاد تعابیر گوناگون منتهی میشود. مثلا: ۱ - هر جامعه‌ای برای خود فلسفه‌ای
Articles | Religion | World
ش., 09/09/2017 - 17:48 | Bahador Davani

شناخت - قسمت ۳۳ : مبحث شیعه
فما عدا مما ابدا ( از علی ابن ابی طالب ) زمانیکه شناخت به مرحله نگارش اسلام رسید، یکی از دوستانی که مطالعات خود را محدود به
Articles | Religion | World
ش., 09/09/2017 - 16:57 | Bahador Davani

شناخت - قسمت ۳۲ : مبحث شیعه - بخش چهارم
در سه قسمت قبل شمه ای از تاریخچه پیدایش و شکل‌گیری فرقه - مذهب - دین شیعه را که بهتر است از این به بعد آنرا "جریان یا جنبش"
Articles | Religion | World
ش., 09/09/2017 - 14:11 | Bahador Davani

شناخت - قسمت ۳۱ : مبحث شیعه - بخش سوم
در سه قسمت قبل شمه ای از تاریخچه پیدایش و شکل‌گیری فرقه - مذهب - دین شیعه را که بهتر است از این به بعد آنرا "جریان یا جنبش"
Articles | Religion | World
ش., 09/09/2017 - 11:55 |

شناخت - قسمت ۳۱ : مبحث شیعه - بخش دوم
مقدمه در قسمت قبل توضیح دادیم که برای تشریح تاریخچه شیعه از سه کتاب استفاده خواهیم کرد.  نوشته پایین  از کتاب " پژوهشی در آثار
Articles | Religion | World
پ., 09/07/2017 - 10:43 | Bahador Davani

شناخت - قسمت ۳۰: مبحث شیعه - بخش اول
مقدمه افرادی که تابحال به مسائل تاریخی ما پرداخته اند، عموما همان روشی را دنبال کرده اند کهاروپاییان پایهگذاشته اند. مثلا:
Articles | Religion | World
س., 08/29/2017 - 18:15 | Bahador Davani