تب‌های اولیه

با پرداخت ماهیانه 10 دلار اعضاء به صندوق موافقم
63% (19 رای)
با پرداخت ماهیانه به صندوق ثابت موافق نیستم، با کمک به شکل کمپین‌به‌کمپین موافقم
7% (2 رای)
با وجود صندوق به شکل پرداخت داوطلبانه و آزاد موافقم
30% (9 رای)
تمام آرا: 30
aiding-cashbox

Share this with: ارسال این مطلب به