Englishشهری چون بهشت -۱
کاری از: گروه نمایشی بهاران
کارگردان: فرشیده نسرین
***
نویسنده: سیمین دانشور
مونتاژ صدا:عرفانه ایران‌نژاد
پخش: ایران استار
آهنگساز:رامین بهنام
راوی: فرشیده نسرین
***
صدا پیشه‌گان:
مرجان کارگر:مهرانگیز حاجی دلنواز
شاهین محلاتی:علی
فرشیده نسرین:مادر علی
عرفانه ایران‌نژاد:زن استاد، منور خانم، عزت
هلیا حضائی:نیرزندگی ساده
کاری از: گروه نمایشی بهاران
کارگردان: فرشیده نسرین
***
نویسنده: گلی ترقی
مونتاژ صدا:امیرحسین قابوسی
پخش: ایران استار
آهنگساز:رامین بهنام
راوی: فرشیده نسرین
***
صدا پیشه‌گان:
شاهین محلاتی:علیرضا
فرشته فیروزی:ناشر
فیروزه لطفی:مادر
آرمین عرفانی:نویسنده
مژگان مرتضوی:زیبا خانم
مرجان کارگر:مهمانزندگی ساده
کاری از: گروه نمایشی بهاران
کارگردان: فرشیده نسرین
***
نویسنده: گلی ترقی
مونتاژ صدا:امیرحسین قابوسی
پخش: ایران استار
آهنگساز:رامین بهنام
راوی: فرشیده نسرین
***
صدا پیشه‌گان:
شاهین محلاتی:علیرضا
فرشته فیروزی:ناشر
فیروزه لطفی:مادر
آرمین عرفانی:نویسنده
مژگان مرتضوی:زیبا خانم
مرجان کارگر:مهمان

Pages

Share this with: ارسال این مطلب به