E.g., 11/21/2017

E.g., 11/21/2017


ناسا استخدام می‌کند: افسر دفاع از زمین در مقابل تهاجم غیرزمینی‌ها
اسلحه‌اش چگونه شلیک می‌کند؟ آیا می‌توانید یک سفینه فضایی را خلبان کنید؟ آیا شما کلینگون، کری، کریپتون یا هپتاپد را به عنوان
News, Miscellaneous | General | World
ش., 09/09/2017 - 09:44 | Iran Star

داستان‌های شاه هرگز به پایان نمی‌رسد
ایران استار- وزارت امور خارجه آمریکا در سال ۱۹۸۹ میلادی کتاب اسناد مربوط به روابط ایران و دولت دوایت آیزنهاور را منتشر کرد که
Miscellaneous | General, Political | Canada - GTA
پ., 09/07/2017 - 11:15 | Iran Star

"من" و مرگ
چند سالى پيش در بزرگداشت شاملو برنامه اى در شهر برگزار شد. جدا از انكه شعرهاى شاملو را بسيار دوست دارم مى خواستم از زبان انها
Miscellaneous | General | World
س., 08/29/2017 - 15:56 | Shole Khalili

برای یک روز عصر رضا
به من چه که پیرمرد هنوز زنده ‌ست. از پشت پنجره نگاه می‌کردم. مادرم اما پایین بود و داشت با مادر رضا حرف می‌زد. باربرا آخرین
Miscellaneous | General | World
س., 08/29/2017 - 07:52 | Iran Star