English


Friday, January 6, 2023 - 11:15


مسواک برقی خوب برای دندان کدام است؟
خصوصیات مسواک برقی خوب چیست؟
سارا شعفی دندانپزشک از نروژ و کانادا در برنامه تصویری دانستنیهای ایران استار و متخصصین، جمعه‌ها آنچه باید در مورد دندان و دهانتان بدانید را برایتان می‌آورد
مسواک برقی خوب برای دندان کدام است؟


Friday, January 6, 2023 - 11:15


چرا عکس بزرگ از دهان می‌تواند بسیار مهم باشد
عکس بزرگ از دهان در برخی از موارد بسیار تعیین کننده است
سارا شعفی دندانپزشک از نروژ و کانادا در برنامه تصویری دانستنیهای ایران استار و متخصصین، جمعه‌ها آنچه باید در مورد دندان و دهانتان بدانید را برایتان می‌آورد
چرا عکس بزرگ از دهان می‌تواند بسیار مهم باشد


Friday, January 6, 2023 - 11:15


روش صحیح استفاده از مسواک معمولی
چگونه مسواک را در دست بگیریم تا پای دندان جرم نگیرد
سارا شعفی دندانپزشک از نروژ و کانادا در برنامه تصویری دانستنیهای ایران استار و متخصصین، جمعه‌ها آنچه باید در مورد دندان و دهانتان بدانید را برایتان می‌آورد
چگونه مسواک را در دست بگیریم تا پای دندان جرم نگیرد


Friday, January 6, 2023 - 11:15


چگونه مسواک بزنیم تا لثه‌های سلامتی داشته باشیم؟
چگونه مسواک بزنیم تا جرم پای لثه تشکیل نشود؟
سارا شعفی دندانپزشک از نروژ و کانادا در برنامه تصویری دانستنیهای ایران استار و متخصصین، جمعه‌ها آنچه باید در مورد دندان و دهانتان بدانید را برایتان می‌آورد
چگونه مسواک بزنیم تا لثه‌های سلامتی داشته باشیم؟


Friday, January 6, 2023 - 11:15


چگونه باید درست مسواک بزنیم؟
طریقه درست مسواک زدن چیست و چه تغییر بزرگی ایجاد می‌کند؟
سارا شعفی دندانپزشک از نروژ و کانادا در برنامه تصویری دانستنیهای ایران استار و متخصصین، جمعه‌ها آنچه باید در مورد دندان و دهانتان بدانید را برایتان می‌آورد
چگونه باید درست مسواک بزنیم؟


Friday, January 6, 2023 - 11:15


چرا در دندانپزشکی از دستگاه خنده استفاده می‌شود؟
دستگاه خنده چیست و چرا در دندانپزشکی مورد استفاده قرار می‌گیرد؟
سارا شعفی دندانپزشک از نروژ و کانادا در برنامه تصویری دانستنیهای ایران استار و متخصصین، جمعه‌ها آنچه باید در مورد دندان و دهانتان بدانید را برایتان می‌آورد
چرا در دندانپزشکی از دستگاه خنده استفاده می‌شود؟


Friday, January 6, 2023 - 11:15


علت اصلی از دست دادن دندان چیست؟
انتظار ندارید که علت اصلی از دست دادن دندان این موضوع باشد
سارا شعفی دندانپزشک از نروژ و کانادا در برنامه تصویری دانستنیهای ایران استار و متخصصین، جمعه‌ها آنچه باید در مورد دندان و دهانتان بدانید را برایتان می‌آورد
علت اصلی از دست دادن دندان چیست؟


Friday, January 6, 2023 - 11:15


آیا باید دندان‌ها و دهان را پس از مسواک زدن شست؟
بهتر است خمیردندان روی دندان بماند یا بهتر است آن را بشوریم؟
سارا شعفی دندانپزشک از نروژ و کانادا در برنامه تصویری دانستنیهای ایران استار و متخصصین، جمعه‌ها آنچه باید در مورد دندان و دهانتان بدانید را برایتان می‌آورد
آیا باید دندان‌ها و دهان را پس از مسواک زدن شست؟


Friday, January 6, 2023 - 11:15


از چه سنی کودکان را باید پیش دندانپزشک برد؟
چرا بردن کودکان پیش دندانپزشکان از یک سن خاصی بسیار مهم است؟
سارا شعفی دندانپزشک از نروژ و کانادا در برنامه تصویری دانستنیهای ایران استار و متخصصین، جمعه‌ها آنچه باید در مورد دندان و دهانتان بدانید را برایتان می‌آورد
از چه سنی کودکان را باید پیش دندانپزشک برد؟


Friday, January 6, 2023 - 11:15


در زمان دندان درد و عفونت چه باید کرد
دندان درد همراه با مشکل قورت دادن چه معنایی دارد
سارا شعفی دندانپزشک از نروژ و کانادا در برنامه تصویری دانستنیهای ایران استار و متخصصین، جمعه‌ها آنچه باید در مورد دندان و دهانتان بدانید را برایتان می‌آورد
در زمان دندان درد و عفونت چه باید کرد

Pages

Share this with: ارسال این مطلب به