English


Friday, January 6, 2023 - 11:15


چگونه مسواک بزنیم تا لثه‌های سلامتی داشته باشیم؟
چگونه مسواک بزنیم تا جرم پای لثه تشکیل نشود؟
سارا شعفی دندانپزشک از نروژ و کانادا در برنامه تصویری دانستنیهای ایران استار و متخصصین، جمعه‌ها آنچه باید در مورد دندان و دهانتان بدانید را برایتان می‌آورد
چگونه مسواک بزنیم تا لثه‌های سلامتی داشته باشیم؟


Friday, January 6, 2023 - 11:15


چگونه باید درست مسواک بزنیم؟
طریقه درست مسواک زدن چیست و چه تغییر بزرگی ایجاد می‌کند؟
سارا شعفی دندانپزشک از نروژ و کانادا در برنامه تصویری دانستنیهای ایران استار و متخصصین، جمعه‌ها آنچه باید در مورد دندان و دهانتان بدانید را برایتان می‌آورد
چگونه باید درست مسواک بزنیم؟


Friday, January 6, 2023 - 11:15


چرا در دندانپزشکی از دستگاه خنده استفاده می‌شود؟
دستگاه خنده چیست و چرا در دندانپزشکی مورد استفاده قرار می‌گیرد؟
سارا شعفی دندانپزشک از نروژ و کانادا در برنامه تصویری دانستنیهای ایران استار و متخصصین، جمعه‌ها آنچه باید در مورد دندان و دهانتان بدانید را برایتان می‌آورد
چرا در دندانپزشکی از دستگاه خنده استفاده می‌شود؟


Friday, January 6, 2023 - 11:15


علت اصلی از دست دادن دندان چیست؟
انتظار ندارید که علت اصلی از دست دادن دندان این موضوع باشد
سارا شعفی دندانپزشک از نروژ و کانادا در برنامه تصویری دانستنیهای ایران استار و متخصصین، جمعه‌ها آنچه باید در مورد دندان و دهانتان بدانید را برایتان می‌آورد
علت اصلی از دست دادن دندان چیست؟


Friday, January 6, 2023 - 11:15


آیا باید دندان‌ها و دهان را پس از مسواک زدن شست؟
بهتر است خمیردندان روی دندان بماند یا بهتر است آن را بشوریم؟
سارا شعفی دندانپزشک از نروژ و کانادا در برنامه تصویری دانستنیهای ایران استار و متخصصین، جمعه‌ها آنچه باید در مورد دندان و دهانتان بدانید را برایتان می‌آورد
آیا باید دندان‌ها و دهان را پس از مسواک زدن شست؟


Friday, January 6, 2023 - 11:15


از چه سنی کودکان را باید پیش دندانپزشک برد؟
چرا بردن کودکان پیش دندانپزشکان از یک سن خاصی بسیار مهم است؟
سارا شعفی دندانپزشک از نروژ و کانادا در برنامه تصویری دانستنیهای ایران استار و متخصصین، جمعه‌ها آنچه باید در مورد دندان و دهانتان بدانید را برایتان می‌آورد
از چه سنی کودکان را باید پیش دندانپزشک برد؟


Friday, January 6, 2023 - 11:15


در زمان دندان درد و عفونت چه باید کرد
دندان درد همراه با مشکل قورت دادن چه معنایی دارد
سارا شعفی دندانپزشک از نروژ و کانادا در برنامه تصویری دانستنیهای ایران استار و متخصصین، جمعه‌ها آنچه باید در مورد دندان و دهانتان بدانید را برایتان می‌آورد
در زمان دندان درد و عفونت چه باید کرد


Friday, January 6, 2023 - 11:15


در چه مواردی باید دندان را عصب کُشی کرد؟
عصب کُشی چیست و چرا باید عصب کُشی کرد؟
سارا شعفی دندانپزشک از نروژ و کانادا در برنامه تصویری دانستنیهای ایران استار و متخصصین، جمعه‌ها آنچه باید در مورد دندان و دهانتان بدانید را برایتان می‌آورد
در چه مواردی باید دندان را عصب کُشی کرد؟


Friday, January 6, 2023 - 11:15


اگر دهان سلامت نباشد، مرتبا در حال پخش مواد زائد به بدن است
چرا سلامت دهان اهمیت ویژه دارد
سارا شعفی دندانپزشک از نروژ و کانادا در برنامه تصویری دانستنیهای ایران استار و متخصصین، جمعه‌ها آنچه باید در مورد دندان و دهانتان بدانید را برایتان می‌آورد
P01-Sara-mouth-is-so-much-important-Dental-play


Friday, January 6, 2023 - 11:15


بیمه از کار افتادگی شما از خودتان است یا از کارفرما؟
بیمه ناتوانی جسمی و از کارافتادگی در چه زمان‌هایی قابل استفاده است؟
محمد رحیمیان در برنامه تصویری دانستنیهای ایران استار و متخصصین، جمعه‌ها آنچه با شما در مورد 'بیمه' مطرح نمی‌شود را برایتان می‌آورد
بیمه از کار افتادگی شما از خودتان است یا از کارفرما؟

Pages

Share this with: ارسال این مطلب به