وحید صلحی‌وند
مهندس عمران و کارشناس ارشد MBA است. وی همچنین مشاور املاک در فلوریدا می‌باشد.
Livanproperties@gmail.com
Cell: 416-710-9417
Cell: 310-646-5606
Livanproperties@gmail.com
Vahid Solhivand

Share this with: ارسال این مطلب به