ایران استار: طبق آمار سازمان ملل در سال ۲۰۱۹ چیزی در حدود ۱۶۴ هزار نفر ایرانی در کانادا ساکن بوده‌اند که نسبت به سال ۲۰۱۵ در حدود ۱۰ هزار نفر افزایش داشته است. بیشترین ویزاهای موقت اعطا شده به ایرانیان ویزاهای تحصیلی بوده است.
 
آمار جمعیت ایرانی ساکن کانادا
نخستین سالنامه مهاجرتی ایران در معاونت علمی و فناوری نهاد ریاست جمهوری دولت ایران منتشر شده است. این سالنامه که اطلاعات آن توسط رصدخانه مهاجرت ایران وابسته به دانشگاه صنعتی شریف جمع آوری شده است، حاوی اطلاعات جمعیت مهاجران ایرانی در نقاط مختلف جهان به همراه سهم جمعیت مهاجران ایرانی از سبد جمعیت مهاجران جهان بر اساس شاخص‌های مختلف است.
در بخشی از این سالنامه اطلاعات مهاجران ایرانی کانادا منعکس شده است که در آن می‌خوانیم:
لطفا روی عکس بنر تبلیغاتی کلیک کنید تا برایتان شماره بگیرد
sina sotodehnia insurance بیمه سینا ستوده‌نیا
Nobel Auto
جمعیت ایرانیان در کانادا بر اساس تخمین سازمان ملل در سال ۲۰۱۹ به ۱۶۴ هزار نفر رسیده است.

رشد جمعیت ایرانیان کانادا چقدر بوده است؟

تعداد ایرانیان در کانادا در از سال ۱۹۹۰ تا ۲۰۱۹ همواره صعودی بوده است. این جمعیت در سال ۲۰۱۹ به ۱۶۴ هزار نفر رسیده است که نسبت به سال ۲۰۱۵ در حدود ۱۰ هزار نفر افزایش داشته است. از سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۵ تعداد ایرانیان در این کشور از ۱۲۰ هزار به ۱۵۰ هزارنفر رسیده و در این بازه ۵ ساله در حدود ۳۰ هزار نفر اقامت ایرانیان در کانادا به دو صورت اقامت دائم و اقامت موقت صورت می‌گیرد.
اقامت موقت شامل برنامه‌های اجازه تحصیل و اجازه کار است که برنامه اجازه کار موقت، خود با دو عنوان برنامه نیروی کار موقت خارجی و برنامه جابه‌جایی بین‌المللی و اجازه کار موقت بشردوستانه و حمایتی ارائه می‌شود.


 
 

اقامت موقت کانادا از دو طریق کاری و تحصیلی دریافت شده توسط ایرانیان از سال ۲۰۱۵ تا نوامبر ۲۰۱۹ به شرح زیر است. بیشترین ویزاهای موقت اعطا شده به ایرانیان ویزاهای تحصیلی بوده است. ویزاهای کاری موقت این کشور از سه نوع اجازه کار موقت خارجی، برنامه جابه جایی بین المللی و اجازه کار بشردوستانه و حمایتی است. در سالهای اخیر تعداد اجازه کار بشردوستانه و حمایتی صادر شده برای ایرانیان در این کشور از تعداد اجازه کارهای تحت برنامه جابه‌جایی بین المللی بیشتر شده است. این درحالی است که در سالهای گذشته بیشترین نوع اجازه کار موقت اعطا شده به ایرانیان تحت برنامه جابه جایی بین‌المللی بوده است.

Date: Saturday, August 8, 2020 - 19:00

درباره نویسنده/هنرمند

دیگر مطالب مرتبط

insurance بیمه بیا حکم

Share this with: ارسال این مطلب به