English
 

جامعه شناسی هنر

honar
انسانی که ما امروزه میشناسیم موجودی‌ست اندیشمند. قدرت تکلم و برقراری ارتباط از راه صحبت کردن تمایز دیگر انسان با دیگر موجودات است. این خصوصیات انسان را از موجودی منفعل و غریزی طی سالهای رشد فکر و بدن، به موجودی فعال، کنجکاو و پرسش گر تبدیل میکند وقدرت تجزیه و تحلیل تمایزی محسوس را بین او و موجودات دیگر ایجاد میکند. در واقع انسان با فراخوانی حافظه از تجربیات و تجزیه و تحلیل آنها میتواند موضع گیری های متفاوتو هوشمندی نسبت به امور مختلف داشته باشد.
Sub-Category: Art
Happened at: World
Wednesday, August 23, 2017 - 20:00


تاثیرات تکنولوژی بر موسیقی

technology-on-music
امروزه تکنولوژی بر تمام ابعاد زندگی ما تاثیر به سزایی دارد، از ساده ترین فعالیتهای روزمره تا فعالیت های تخصصی و حرفه ای نمیتوان بدون استفاده تکنولوژی روز امور را بطور دلخواه و مطابق با خواسته های دنیای امروز پیش برد.
Sub-Category: Art
Happened at: World
Wednesday, August 2, 2017 - 20:00


دختر شایسته کانادا را ملاقات کنید

dokhtar-shayesteh-canada
راهروهای مرکز فرهنگی مترو تورنتو همیشه پر از آدم‌هایی است که لباس ارتشی به تن دارند، ولی شنبه شب در طبقه پایین آن در نمایشی باشکوه دور از چشم دیگران مملو بود از دختران زیبایی که تاج به سر داشتند و دور لباس زیبای‌شان حمایل مسابقات "میس کانادا" را بسته بودند، تا برای جایگاه دختر برگزیده کانادا از یکدیگر پیشی بگیرند.
Sub-Category: Art
Happened at: Canada
Wednesday, August 2, 2017 - 20:00
 

Pages

Share this with: ارسال این مطلب به