mader-bachehayash-ra-kosht

متهم به کشتن دو فرزندش با تنها گذاشتن آنها در ماشین قفل شده و داغ به منظور "آموزش آنها" است

سینتیا ماری رادولف، 25 ساله اهل تگزاس، متهم به کشتن دو فرزندش با تنها گذاشتن آنها در ماشین قفل شده و داغ به منظور "آموزش آنها" است. اتهام وی زدن آسیب شدید جسمی به کودک است که می‌تواند  صورت محکومیت، به زندان ختم شود.
راندولف در ماه ژوئن دستگیر شد، پس از آنکه دو کودک خود - کوانا رامیرز 1 ساله، و ژولیت رامیرز 2 ساله - را در 26 ماه مه در داخل خودروی قفل شده‌ی خود تنها گذاشته بود. هر دو کودک زمانی که در ماشین پیدا شدند کاملا بی‌حرکت و بی‌هوش بودند. درجه حرارت خارج ماشین در آن روز نزدیک به 37 درجه بود. این میزان از گرما در شرایط شیشه بسته خودرو به حدود 50 درجه می‌رسد.
به گزارش گروه پزشکی کودکان درگذشتند و این گروه در این زمینه درخواست گزارش کالبد شکافی داد تا علت مرگ روشن گردد.
سینتیا رادولف در ابتدا به پلیس گفت او در حال تا کردن البسه و تماشای تلویزیون بوده وقتی متوجه شد بچه‌هایش "رفته‌اند". وی افزود: "آنها احتمالا کمتر از یک ساعت در ماشین داغ محبوس بوده‌اند". در جریان بازپرسی پلیس، سینتیا مرتبا داستان خود را تغییر داد.
پس از مدتی، پلیس اعلان کرد که سینتیا اعتراف کرده است که بچه‌های نوپای خود را در ماشین محبوس کرد تا "به آنها درس بدهد"، زیرا دخترش بدون توجه به وی خواسته بود از ماشین خارج شود. سینتیا به بازپرس گفت که او فکر می‌کرده دخترش وقتی که بخواهد، خواهد توانست با برادرش از ماشین خارج شوند.

Author: Iran Star

Category: News

Sub-Category: General, Kids and Youth

Date: 1 سال 2 ماه قبل

For Country: World

Happened at: USA

Share this with: ارسال این مطلب به