afzayeshe-gheymate-bargh

با توجه به این طرح " هایدرو‌وان" هزینه برق را قبل از مصرف از مشتریانش دریافت می‌کند و به این ترتیب می‌تواند خطر کمبود نقدینگی را برای خود به حداقل برساند

"هایدرو‌وان" خواستار افزایش قیمت برق شد. در واقع " هایدرو‌وان " می‌خواهد مشتریانش از کنتورهایی که امکان پیش پرداخت هرینه‌های برق را دارند استفاده کنند.
این پیشنهاد در قالب یک طرح به هیئت مدیره انرژی اونتاریو "او ای بی" ارائه شده است، این شرکت همچنین خواهان افزایش قیمت به میزان 5/0 درصد در سال جاری و 8/4 درصد برای سال آینده نیز هست.
با توجه به این طرح " هایدرو‌وان" هزینه برق را قبل از مصرف از مشتریانش دریافت می‌کند و به این ترتیب می‌تواند خطر کمبود نقدینگی را برای خود به حداقل برساند.
"فریوپوگلیس" نماینده اجرایی شرکت "هایدرو‌وان" در زمینه خدمات مشتریان و امور شرکت‌ها گفت: "این پیشنهاد ابزار جمع آوری پول نیست، اگراو-ای-بی به هایدرو‌وان اجازه دهد که از کنتورهای پیش پرداخت استفاده کند، مشتریان در انتخاب این راه آزاد خواهند بود و هیچ اجباری در استفاده از این روش وجود ندارد". او افزود هایدرو‌وان برق مشتریانی که بیشتر از پیش‌‌پرداخت خود استفاده کرده باشند را، قطع نخواهد کرد.

Author: Iran Star

Category: News

Sub-Category: General, Home

Date: 10 ماه 3 هفته قبل

For Country: World

Happened at: World

Share this with: ارسال این مطلب به