شیدا معنوی
لیسانس روان شناسی بالینی از دانشگاه علامه تهران
دانشجوی رشته اتیسم و علم رفتار
Telegram.me/ABAutism
sheida-manavi

Share this with: ارسال این مطلب به