news-Canada-New-Immigration

افزایش مهاجران از ‌310000 نفر در سال جاری شروع و به تدریج اضافه می‌شوند؛ این افزایش "تمام گروه‌های مهاجرتی" را در بر می‌گیرد.

ترجمه ایران استار - احمد حسن، وزیر مهاجرت کانادا، گفت: "کانادا قصد دارد در سال‌ 2021،‌‌ 40000‌ مهاجر بیشتری را بپذیرد". هدف این افزایش رسیدن به عدد 350000 مهاجر در سال است که تقریبا یک درصد از جمعیت کشور می‌باشد. این ارقام به عنوان بخشی از برنامه سالانه مهاجرت سه ساله‌ آینده دولت فدرال کانادا اعلام شد، بدین ترتیب که افزایش مهاجران از ‌310000 نفر در سال جاری شروع و به تدریج اضافه می‌شوند؛ این افزایش "تمام گروه‌های مهاجرتی" را در بر می‌گیرد.
اکثریت قریب به اتفاق این تازه‌واردان، یعنی حدود 72 درصد، تحت برنامه‌های کارگران ماهر به کشور می‌‌‌‌‌‌‌آیند‌. این برنامه برای رفع کمبودهای کار و شکاف در بازار کار طراحی شده است. حسن می‌گوید که کارگران ماهر در سراسر کشور مورد نیاز هستند زیرا مناطق مختلف نیاز به نیروی کار جوان دارند.
وی گفت: "درخواست برای استخدام کارگران در مناطق خاصی بسیار زیاد است، این طرح باعث می‌شود که ما در بازار جهانی همچنان بتوانیم رقابت کنیم، این امر ما را قادر می‌سازد تا کانادا را به عنوان یک کشور مهاجرپذیر نیز معرفی کنیم و بتوانیم افراد ماهر را به سمت خود جذب کنیم".
بسیاری از طرفداران مهاجرت و گروه‌های اقتصادی خواستار افزایش بیشتر تعداد مهاجران کانادا هستند. شورای مشاوران اقتصادی دولت در گزارش سال 2016 پیشنهاد کرده است که تعداد مهاجران به 450000  نفر در سال برسد.
البته حسن اضافه کرد دولت در کنار طرح مهاجرپذیری باید بتواند به آنها محل اقامت، کار و دیگر امکانات رفاهی را نیز بدهد. دولت ترودو بودجه مراکز خدمت رسانی به مهاجران را 30 درصد افزایش داده ولی با برنامه‌های جدید نیاز به افزایش بودجه بیشتر می‌باشد.
حسن گفت: "مسئله افزایش تعداد مهاجران‌ تدریجی است تا سیستم ما قادر به پردازش و تشخیص نیازمندی‌ها باشد، و بتوانند برنامه‌ریزی درستی برای جذب آنها انجام دهند، در واقع ما نمی‌توانیم به یکباره 450000 نفر را سرویس‌دهی کنیم".
وی افزود: "بودجه اضافی نیز برای پذیرفتن 1000 پناهنده زن و دختر آسیب‌پذیر در کانادا برای دو سال آینده در نظر گرفته شده است.

Author: Iran Star

Category: News

Sub-Category: General

Date: 7 ماه 1 هفته قبل

For Country: Canada

Happened at: Canada

Share this with: ارسال این مطلب به