از خدا پنهان نیست، از شما هم پنهان نباشد آن که این روزها استاد فضولی سخت ناراحت و نگران است
از خدا پنهان نیست، از شما هم پنهان نباشد آن که این روزها استاد فضولی سخت ناراحت و نگران است. در سوگ عزیزان از دست رفته بر اثر حوادث مختلف در کشورمان زانوی غم در بغل گرفته و دست و دلش به هیچ کاری رغبت نشان نمی‌دهد. برای جویا شدن احوال استاد سری به ایشان زدیم و او را غرق در اندوهی بزرگ یافتیم. چند دقیقه‌ای در کنارش نشستیم و با هم از عمق فجایع اخیر صحبت به میان آوردیم. استاد پس از مدتی سکوت سر را بلند کردند و گفتند:
"ببینید فرزندم، ما ملتی صبور و مقاوم هستیم. در طول تاریخ بر ما مصیبت‌های فراوانی وارد آمده است. خوشبختانه با شعور و تدبیر و صبر و استقامت توانسته‌ایم قرن‌ها در صحنه تاریخ جهان باقی بمانیم. مطمئن باشید در آینده نیز این‌گونه خواهد شد و مردم ما پیروز از این شرایط ناگوار بیرون خواهند آمد.‌‌
Sarafi Arz Taheri Exchange Toronto Canada
Han Dong Toronto Canada MP
آنگاه برایمان این چکامه را خواندند:
"افسرده ز بیداد زمان‌ست دلم
از جور فلک سخت نگران‌ست دلم
روی عکس کلیک کنید تا شماره بگیرد
insurance بیمه Nobel Auto
هر لحظه به یاد رخ زیبای جوانان
از شدت این درد به فغان‌ست دلم
*****
خون بارد ز چشم همه مردم ایران
در سوگ عزیزان و جوانان و دلیران
ما را به چه جرمی چنین کردند عقوبت
برخیزیم و کنیم دشمن خود را پشیمان
*****
بیایید از این حادثه، خونبار بگرییم
بر تاریکی این شب دشوار بگرییم
از شدت اندوه چنین درد بزرگی
پیوسته و با شدت بسیار بگرییم
*****
از همت و همبستگی مردم ایران
دشمن شود از کرده خود سخت پشیمان
در سایه تدبیر و درایت‌ همه با هم
کاخ ستم و ظلم کنیم با ضربه‌ای ویران
*****
ما ملتی آزاده در سطح جهانیم
همواره ز کید دشمن ناپاک به امانیم
با شور و شجاعت پس این همه سالها
مملکت خویش ز دشمن بستانیم"
Date: چهارشنبه, ژانویه 22, 2020 - 19:00

درباره نویسنده

دیگر مطالب مرتبط

Website Design

Share this with: ارسال این مطلب به