علوم-اجتماعی-5-انتاریو-کاظم‌زاده-آموزش

امروز می‌خواهیم بدانیم این بچه‌ها در ساعت علوم اجتماعی چه یاد می‌گیرند و مباحث اصلی کارشان چیست

کلاس پنجمی‌ها البته که رِئیس هستند: در مدارسی که از پیش دبستانی هست تا کلاس پنجم! در برخی مدارس هم تا پایه هشتم وجود دارد. امروز می‌خواهیم بدانیم این بچه‌ها در ساعت علوم اجتماعی چه یاد می‌گیرند و مباحث اصلی کارشان چیست. پس با ما باشید و به قول معروف:Keep Calm & Read On!
در بخش اول این دروس، که مربوط به میراث و هویت (heritage & identity) است، باید روابط متقابل بومیان و اروپاییان قبل از سال 1713را مطالعه کنند. همین روابط، کشور کانادا را به وجود آورد.در این میانه این ایده‌ها درسرفصل‌ها به چشم می‌خورد:
  • ارتباطات متقابل با دیگر مردمان، پیامدهایی به دنبال دارد که برخی از آنها مثبت تلقی می‌شود و برخی منفی.
  • وقتی که مناسبات بینابینی مردمان مختلف‌ را مطالعه می‌کنیم، مهم اینست که آگاه باشیم که هر گروه دیدگاه خاص خودش را در مورد این ارتباطات دارد، و از زاویه خودش به قضیه نگاه می‌کند.
  • همکاری و اختلافات فیمابین، جزء ‌ذاتی تعاملات انسانی هستند. در همه ارتباطات دو سر وجود دارد و این مراوده گاهی به همکاری مفیدی می‌انجامد و گاهی کار به اختلاف می‌کشد.
بدینگونه که مشاهده می‌کنید جنگ‌ها و درگیری‌های بومیان با کاشفان اروپایی دارای صورتی دیگر می‌شود چرا که وقتی دو گروه به هم برسند که به هیچ روی زبان طرف مقابل را نمی‌دانند باید انتظار سوء تفاهم‌ها بود. مثلا بومیانی که جنسی مثلا طلا را دریافت کرده‌اند و نمی‌دانسته‌اند که این پول در ازای زمین آنها می‌باشد. سپس کاشفان شروع به دخل و تصرف در زمین‌ها می‌کردند. حالا بومیان ناراحت شده و به نشان اعتراض، دست به آسیب زدن می‌بردند.‌ در این میانه پای حرف هر کدام از این دو گروه اگر بنشینیم، می‌توانیم به آنها حق دهیم.
حالا ببینیم که در دسته انتظارات بعدی اجتماعی(مردم و محیط زیست) چه چیزی گنجانده شده است: نقش دولت و وظایف شهروندان.
  • شهروندان و دولت بایستی با همدیگر کار کنند تا بتوانند مسائل و مشکلات را با این همکاری برطرف کنند، و بطور منصفانه و موثری امور را سامان بخشند.
  • در بررسی‌ هرگونه مساله، مهم است بدانیم دو طرف ماجرا چه کسانی هستند و دیدگاه آنان را در نظر بگیریم.
  • برای اینکه شهروند فعال و موثری باشیم می‌باید اولا از حقوقمان به عنوان یک کانادایی مطلع باشیم. و البته از شرح وظایف خود، و چگونگی کارکرد دولت، آگاه باشیم.
به یاد دارم روزی کلاس پنجمی‌هایی که دایره‌وار نشسته بودند، هریک کارتی داشت که بر آن یا وظیفه‌ای یا حقی‌ را نوشته بود و بچه‌ها موظف بودند به نوبت، راجع به کارت خود با صدای بلند برای کلاس توضیح دهد تا درس جلسه پیش مرور شود.
 

Category: Family

Sub-Category: Kids and Youth

Date: 6 ماه 1 هفته قبل

For Country: Canada

Happened at: Canada

آگهی
 Website DesignClassico Roma Luxtury

Share this with: ارسال این مطلب به