community-madreseh-farsi

در طول برنامه بیش از 450 دانش‌آموز با برنامه‌های بسیار متنوع و شاد به سرپرستی آموزگارانشان در مقابل ۷۰۰ ‌نفر از والدین و مهمانان هنرنمائی کردند و بسیار مورد استقبال قرار گرفتند

هر ساله در ماه مارچ برنامه نوروزی دانش آموزان کلاس‌های فارسی در آمفی تاتر مدرسه تورن لی برگزار می‌شود.  امسال نیز، بیست و هفتمین برنامه نوروزی این مدرسه توسط دانش آموزان کودکستان تا کلاس هشتم مدرسه اجرا شد. خانم پروانه میثاقی سرپرست مدرسه در ابتدای برنامه اظهار خشنودی کرد که بیست و هفت سالُ هر ساله این همه کودک و نوجوان و جوان را به این برنامه بهاری زیبا دعوت می‌کنیم تا با هم شاهد شکوفایی و ارائه هنر آنها در صحنه باشیم.
او اظهار داشت که برنامه‌های نوروزی این شهر ابتدا توسط مدارس و کتابخانه‌ها رواج پیدا کرد تا بامروز که شاهد برنامه های متنوع نوروزی در سرتاسر شهر هستیم. در حقیقت وی اشاره بر این داشت که جوانه‌ای را که ما آموزگاران و مربیان بیش از سی سال پیش در دل خردسالان و نونهالان مدارس کاشتیم امروز بارور شده و جوانان امروز هر کدام مسئولانه در تدارک برنامه‌های نوروزی در دانشگاه‌ها و نقاط مختلف در سرتاسر انتاریو هستند.
ایشان از تیم یگانه و فوق‌العاده آموزگاران‌، کارمندان دفتر، جوانان داوطلب و گروه همیاران برگزاری جشن‌های مدرسه شد که در این راه همراه و هم گام با او بودند تشکر کرد.
در طول برنامه بیش از چهارصد وپنجاه دانش‌آموز با برنامه‌های بسیار متنوع و شاد آواز‌خوانی گروهی، نمایش‌، رقص‌، نواختن قطعات موسیقی با پیانو، ویلن و فلوت‌ به سرپرستی آموزگارانشان در مقابل ۷۰۰ ‌نفر از والدین و مهمانان هنرنمائی کردند و بسیار مورد استقبال آنان قرار گرفتند.
در این جشن، مهمانان آقای دکتر مریدی نماینده مردم ریچموند هیل و وزیر پژوهش نوآوری و علوم، آقای مجید جوهری نماینده پارلمان از ریچموند هیل‌-  خانم‌ها سوزی و کلی از مقامات آموزش و پرورش ناحیه یورک حضور داشتند. 
آقای اردلان نماینده والدین و هماهنگ کننده برنامه موسیقی از خانم‌ها ‌ذاکر برای چیدن سفره‌ی زیبای
هفت‌سین و سرینا جهت نواختن تمبک و آقای امیر، مسئول صدا و میکروفن‌ها و سیزده نوجوان داوطلب
که در برگزاری جشن سهیم بودند تشکر کردند.
در پایان برنامه بچه‌ها با دریافت شیرینی و عیدی از آموزگارانشان‌، مدرسه ایرانی را‌ ترک کردند.‌ به خانم پروانه میثاقی‌ سرپرست مدرسه‌، دانش‌آموزان، آموزگاران‌، گروه همیاران برگزاری جشن‌های مدرسه وگروه جوانان داوطلب، برای برگزاری جشنی چنین با شکوه و زیبا برای فرزندان ایرانی تبریک گفته و برایشان آرزوی موفقیت داریم.

عکس‌ها از: استودیو پرتی فیس

madrese-farsi-97-dance
madrese-farsi-97-G-6-7
madrese-farsi-97-G-4


madrese-farsi-97-iranian-dance
madrese-farsi-97-KG-G-1
madrese-farsi-97-G-4-haftsin
madrese-farsi-97-speaker
madrese-farsi-97-ardalan
madrese-farsi-97-moridi
madrese-farsi-97-jowhari
madrese-farsi-97-Susie-Kelly
 

Author: Iran Star

Category: Culture

Sub-Category: Community

Date: 6 ماه 4 هفته قبل

For Country: Canada

Happened at: Canada

Share this with: ارسال این مطلب به