education-leila-kazemzadeh-riaziat-5-6

زمانی که قصد خرید کردن داریم، کمی‌ حوصله کنیم و با فرزندانمان‌ به فروشگاه برویم:‌ قیمت دو نوع سیب، یا دو مدل تلویزیون، یا دو پیراهن را با هم مقایسه کنیم و آنان را در برخی تصمیم‌گیری‌های خود شریک‌ کنیم

پس از این که هفته گذشته سری به کلاس های اول تا چهارم مدارس  استان انتاریوی کانادا زدیم، خبرگزاری کلاغ آبی، یا همان تلگرام خودمان، گزارش کرد:
خاله مریم هنگامی که رفته بود منزل خواهرش، ظرف شکلات‌های روی میز را با خواهرزاده‌اش روی میز خالی نموده، و با درست کردن دسته‌های سه‌تایی، مفهوم ضرب را تمرین کرده‌اند، و تا وقتی چایی دم بکشد،  نصف جدول ضرب سه را با هم یاد گرفته‌اند.
 این خبرگزاری همچنین اعلام کرد دایی محسن هم، روز بعدش برای این که کم نیاورد، دست به اقدام خارق‌العاده‌ای زد، و بچه‌های فامیل را به پارک محله برد و همگی در یک تلاش طبیعت دوستانه، برگ‌های زرد و نارنجی و طلایی را از سطح چمن جمع کردند، وتمام مبحث الگوهای تکرار شونده، کوچک شونده، و حتی الگوهای رو به رشد را با برگ‌های کوچک و بزرگ و خوشرنگ درس گرفتند. حال دایی، بچه ها، و فضای سبز، همگی خیلی خوب گزارش شده است.
 عمو فرامرز هم موقع رانندگی در ماشینش، با بچه‌هایی که از ترافیک، حسابی کلافه شده‌اند کمی احتمالات تمرین کرده است. او از اهل ماشین می‌خواهد حدس بزنند تا پنج دقیقه دیگر چند تا ماشین سبز خواهند دید. بعد، یکی از بچه‌ها که واقعا همه ماشین‌های سبز را شمرده است مامور رسیدگی به دقت تخمین‌ها‌ ومقایسه داده‌ها می‌شود.
و بالاخره عمه مهین هم چون می‌داند اگر برادرزاده‌ها درک هندسی‌شان کم باشد، همه خواهند گفت به درد عمه‌ات می‌خوری، به آنان یاد داده است که قابلمه استوانه است، و لپ‌تاپ مکعب مستطیل. تازه تعداد گوشه‌ها و اندازه زاویه‌های اشکال را هم به آنها نشان داده است.
کلاغ آبی در پایان اضافه کرد این فقط مشتی بود نمونه خروار!
با آرزوی سلامتی برای همه خبرگزاران، که بدون ایشان، دنیا تنگ و تاریک و گنگ می‌نمود، حالا به سراغ سند آموزشی استان انتاریو می‌رویم تا ببینیم چه برای فرزندان کلاس پنجمی و ششمی، چه رقم زده‌اند.
سرفصل ها:
1-  فهم اعداد و ارقام(Number Sense and Numeration )
2- اندازه گيري (Measurement)
3- هندسه و احجام فضايی(Geometry and Spatial Sense)
4- الگوها و جبر(Patterning and Algebra)
5- مديريت داده‌ها و احتمالات(Data Management and Probability ).
 
کلاس پنجم:
1-  درک بزرگی و نشان دادن اعداد تا 100،000 ، یاد گرفتن پول تا 1000 دلار، توسعه مفهوم‌ و ارزش مکانی یک صدم، مقایسه و منظم کردن مقادیر کسری با مخرج‌های مساوی، جمع و منهای مقادیر کسری تا یک صدم، ضرب اعداد کامل دورقمی در دو رقمی، تقسیم سه رقمی بر یک رقمی، ارتباط دادن کسرها با اعداد اعشاری
2- اندازه‌گیری زمان به دقت ثانیه، تعیین وقت سپری شده، اندازه‌گیری دما، تبدیل متر به سانتیمتر و کیلومتر به متر، تبدیل وقت از مدل دوازده ساعته به بیست و چهار ساعته، درک اندازه و ربط مساحت و محیط مثلث، درک ربط حجم و گنجایش، توسعه فهم حجم منشور مثلثی
3- شناسایی چندضلعی‌ها و منشورها، شناسایی زاویه بسته، راست، باز، ومستقیم (صدوهشتاد درجه)، اندازه‌گیری زاویه‌ها تا نود درجه به کمک نقاله، درست کردن انواع مثلث‌، درست کردن منشور و هرم، قرار دادن اشکال و احجام با توجه به وضعیت‌های جغرافیایی مختلف، اجرا و توضیح حالت‌های جابجایی اشکال (چطور این مثلث را روی نقشه به طرف شمال ببریم)
4- نمایش الگوی معنادار روی جدول ارزش مکانی، حدس زدن بخش‌های بعدی الگوها، تعیین جای خالی اعداد در تساو‌ها در عملیات جمع، منها، ضرب و تقسیم‌ در اعداد یک یا دو رقمی، کشف مولفه‌های متغیر در تساوی‌های مجهول‌دار، فهم و حل تساوی‌های مجهول‌دار به کمک ضرب و تقسیم
5- جمع‌آوری و سامان بخشیدن به داده‌های گسسته و پیوسته، نمایش داده‌ها با استفاده از نمودار خط شکسته، آمارگیری نمونه‌ای از یک جمعیت خاص، درک میانگین (mean)، مقایسه دو گروه از داده‌ها، نشان دادن احتمالات به کمک کسر
 
کلاس ششم:
1 -درک بزرگی و نشان دادن اعداد تا 1000،000 ، توسعه مفهوم  و ارزش مکانی یک هزارم، مقایسه و منظم کردن مقادیر کسری با مخرج‌های غیر مساوی، تخمین زدن ده درصد، بیست و پنج درصد، پنجاه درصد، و هفتاد و پنج درصد از یک ارزش عددی، ‌جمع و منهای مقادیر کسری تا هزارم، ضرب‌ و تقسیم اعداد کامل چهاررقمی در دو رقمی، ضرب و تقسیم اعشاری تا یک دهم بر اعداد کامل و دو رقمی بر دو رقمی، تقسیم اعداد سه رقمی بر اعداد کامل یک رقمی، تشخیص و اعمال عملیات ریاضی بدون پرانتز، ربط دادن کسر ساده به اعشار و درصد
2- اندازه‌گیری کمیت‌ها با واحدهای سیستم متریک، تبدیل واحدهای‌ متر یک کوچک به بزرگ، مثل: مترمربع به سانتیمتر مربع،‌ درک و اندازه‌گیری مساحت متوازی‌الاضلاع و مثلث، فهم گنجایش منشور مثلثی، تعیین مساحت‌ و درک ارتباط صورت‌ها (وجوه) ‌منشور مستطیلی و منشور مثلثی، درک ربط متر مربع و سانتیمتر مربع
3- دسته‌بندی چهارضلعی‌ها برمبنای خواص هندسی آنها، دسته‌بندی چندضلعی‌ها بر مبنای خط تقارن و نیز تقارن چرخشی،اندازه‌گیری زاویه‌ها تا صد و هشتاد درجه با استفاده از نقاله، درست کردن چندضلعی‌ها، نمایش شکل‌ها بر مبنای زاویه دید و خط‌های هم شکل، اجرا و توضیح چگونگی انتقال اشکال هندسی، پیدا کردن نقاط در ربع اول محور مختصات دکارتی
4- نمایش دادن الگوها با استفاده ازدو مولفه و شکل، شرح نوشتاری و توضیح قوانین الگوها (از سه شروع می‌کنیم، هر دفعه دوتا اضافه می‌کنیم و در پنج ضرب می‌کنیم)، محاسبه شماره‌های آتی در هر الگو، کشف و درک متغیرها به عنوان کمیت‌های تغییرکننده، حل تساوی‌ها با استفاده از مواد کمک آموزشی و تخمین جواب و بررسی درستی آن
5- جمع آوری و سامان بخشیدن به داده‌های گسسته و پیوسته، نمایش داده‌ها با استفاده از نمودار خط ممتد (پیوسته)،
انتخاب راه درست نمایش گرافیکی در نمودار‌ها، بکارگیری نمودار خطی پیوسته و میانگین برای مقایسه‌ گروه داده‌ها، 
پیدا کردن احتمالات فرضی، تخمین میزان احتمال وقوع یک نتیجه بر مبنای احتمالات فرضی.
 
امروز سرفصل‌ها فقط مربوط به دو پایه‌ پنجم و ششم نظام آموزشی بود که در واقع این سن شروع فصل جدیدی از زندگی فرزندان ما هم می‌باشد. کم‌کم به نقطه‌ای از زندگیشان می‌رسند که قوه استدلال آنان‌ رشد قابل ملاحظه‌ای دارد و به استقلال فکری نزدیک می‌شوند.
زمانی که قصد خرید کردن داریم، کمی‌ حوصله کنیم و با فرزندانمان‌ به فروشگاه برویم:‌ قیمت دو نوع سیب، یا دو مدل تلویزیون، یا دو پیراهن را با هم مقایسه کنیم و آنان را در برخی تصمیم‌گیری‌های خود شریک‌ کنیم. جمع هزینه خرید‌های سبد‌ خرید را‌ با هم تخمین بزنیم. ‌هنگام تهیه بسته اینترنت منزل‌، یا انتخاب تعمیرگاه برای ماشین ، بدانیم یک پدر یا مادر نسل بعد، در حال یادگیری از ماست و تقسیم هزینه‌ها و حساب و هندسه‌ زندگی را با فرزندان خود مرور کنیم، و خلاصه راه‌های مختلف‌ را برای به رسمیت شناختن رشد عقلی و بدنی آن‌ها امتحان کنیم.
من بی‌صبرانه منتظرم از پیشنهادات شما و یا‌ حتی از گزارش‌های خبرگزاری کلاغ سبزه یا کلاغ تلگرامی مطلع بشوم تا بدانم شما برای جلو بردن چرخ ریاضی در خانواده‌تان چه برنامه‌های سرگرمی و آموزشی دارید.
هفته بعد‌ کمی راجع به شیوه ارزیابی در دبستان‌های انتاریو با هم گپ می‌زنیم.
ضمنا‌ لینک سند آموزشی ریاضی به پیوست تقدیم می‌گردد:
http://www.edu.gov.on.ca/eng/curriculum/elementary/math18curr.pdf

Category: Family

Sub-Category: Kids and Youth

Date: 7 ماه 4 روز قبل

For Country: Canada

Happened at: Canada

Share this with: ارسال این مطلب به