health-ghand-khoon

محققان دریافتند درحالیکه عملکرد شناختی با افزایش سن در تمامی شرکت کنندگان، چه دیابتی و چه غیردیابتی، افزایش می‌یابد، اما زوال شناختی کلی در افراد مبتلا به پیش دیابت و دیابت افزایش قابل توجهی داشت. بنابراین توصیه می‌شود که مراقب بالا رفتن قند خونتان باشید و همیشه آن را کنترل کنید.


آزمایشات محققان دانشگاه کالج امپریال لندن و دانشگاه پکینگ چین  بر روی حدود ۵۰۰۰ فرد بزرگسال مسن دربریتانیا نشان داده است که تلاش برای به تاخیر انداختن شروع دیابت یا کنترل قندخون می‌تواند از روند پیشرفت بعدی کاهش عملکرد مغز پیشگیری کند.
درحالیکه در مطالعات قبلی ارتباط زوال شناختی با دیابت مشخص شده است، مطالعه جدید یکی از بزرگ‌ترین پژوهش‌های است که رابطه مستقیم بین میزان HbA۱c  هموگلوبین گلیکوزی شده به عنوان معیار کنترل قندخون و ریسک متعاقب زوال شناختی را نشان می‌دهد.
این محققان با استفاده از داده‌ها، عملکرد شناختی را ارزیابی کرده و آنها را هر دو سال یکبار مجددا ارزیابی کردند. سپس از مدل‌سازی کامپیوتری برای تعیین هر گونه رابطه احتمالی استفاده شد.
این مطالعه شامل ۵۱۸۹ شرکت کننده (۵۵ درصد زن با میانگین سنی ۶۶ سال) با میزان HbA۱c پایه از mmol/mol ۱۵.۹ تا ۱۲۶.۳ (۳.۶ تا ۱۳.۷ درصد) بود.
بررسی‌ها نشان داد هر یک mmol/mol افزایش در HbA۱c ارتباط قابل توجهی با افزایش میزان کاهش امتیاز تست شناختی، تست حافظه، تست عملکرد اجرایی داشت که همگی این موارد نشانه زوال عملکرد شناختی هستند.
محققان دریافتند درحالیکه عملکرد شناختی با افزایش سن در تمامی شرکت کنندگان، چه دیابتی و چه غیردیابتی، افزایش می‌یابد، اما زوال شناختی کلی در افراد مبتلا به پیش دیابت و دیابت افزایش قابل توجهی داشت. بنابراین توصیه می‌شود که مراقب بالا رفتن قند خونتان باشید و همیشه آن را کنترل کنید.

Author: Iran Star

Category: Health

Sub-Category: Science

Date: 10 ماه 4 روز قبل

For Country: World

Happened at: World

Share this with: ارسال این مطلب به