social-nikkhah-jashn-begirid

هر زمانی که احساس کردید‌، انگیزه‌تان کم شده به این فکر کنیدکه رسیدن به اهدافتان چه مزایا و پاداش‌هایی برایتان دارد؟

صبح به زحمت چشم باز کردم، به سقف اتاق خیره شدم. مطمئن هستم امروزم با دیروزم تفاوتی ندارد، کاش این خوابیدن ادامه داشت. از تخت که بیرون آمدم احساس کردم تمام بدنم سست و کرخت است. کاش نیرویی بود که منو مثل باد به هر طرف می‌برد اونوقت می‌تونستم خودم رو به این باد بسپرم که منو تا ابد به این سو و آن سو ببرد. شاید این جملات برای بسیاری از ما آشنا باشد، حس روزانه‌ی ما که زمانی می‌خواستیم در دنیا تحول عظیمی ایجاد کنیم ولی در این تحول گم شدیم.
اگر از ما بپرسند هدفی که داری چیست یا تا چه حد به تحول در دنیا کمک می‌کند، جواب ما چیست؟
هدف ما در زندگی چیست؟؟؟ باید بدانیم که آیا در زندگی روزمره هدف خاصی را دنبال می‌کنیم یا برطبق عادت و مطابق آنچه از دیگران دیدیم و یاد گرفته‌ایم به صورت الگو‌وار کارها را انجام می‌دهیم؟ راستی چرا به این دنیا آمدیم؟ برای درس؟ کار مداوم؟ برای خستگی یا برای خوشگذراندن؟؟
چه چیزی ما را در زندگی نگه می‌دارد؟؟ آیا رسالت خاصی در این ادامه دادن زندگی هست یا (‌زندگی را سخت مجبوریم)؟؟
اگر صبح که بیدار شدیم نتوانستیم دلیل زندگی کردن، کار کردن، درس خواندن یا هر چرای دیگری را پیدا کنیم بهتر است دوباره به رختخواب برگردیم، چرا باید کاری را انجام دهیم که دلیل آن را نمی‌دانیم و به صورت عادت یا شاید "‌چون همه آن کار را می‌کنند" آن کار را انجام می‌دهیم.
یک نگاه به زندگی افراد موفق به ما نشان می‌دهد که چگونه برای مدت زیاد به کاری چسبیده‌اند، ساعت‌ها وقت گذراندن در آزمایشگاه، ساعت‌ها پای بوم نشستن و یا مسیر سخت و طولانی را پیمودن.
و مقصد در تمام این تلاش‌ها چیزی نبوده جز هدف و با رسالت، ولی باید توجه داشت که هدف انسان‌ها یکسان نیست یا اگر باشد لزوما مسیری که یکنفر پیموده مسیر مناسب من برای رسیدن به آن هدف نیست و تمام زیبایی دنیا به همین تفاوت‌ها و تلاش‌هاست.
برای هدفمندی زندگی ابتدا نیاز داریم تفاوت میان تعیین هدف و داشتن هدفی خاص را مشخص کنیم.
هدف خاص ما فراتر از هدف‌های کوتاه‌مدتی است که داریم.
زمانی که با هدف زندگی می‌کنید، احساس متفاوت بودن دارید و نیازی به مشهور شدن در خود احساس نمی‌کنید، می‌توانید تأثیری چشمگیر بر جامعۀ خود بگذارید. وقتی‌که مسیر خود را کشف می‌کنید، عامل مهم دیگر میزان اشتیاقتان است.
هر زمانی که احساس کردید‌، انگیزه‌تان کم شده به این فکر کنیدکه رسیدن به اهدافتان چه مزایا و پاداش‌هایی برایتان دارد؟ گاهی پیروزی‌های بسیار کوچک را هم جشن بگیرید، در این صورت است که متوجه می‌شوید مزایا و پاداش‌ها، آنقدر هم از شما دور نیستند. سؤال مهم این است: بیشتر اوقات در زندگی‌تان"باید" هستید یا "انتخاب"؟ 
 

Category: Family

Sub-Category: Community

Date: 6 ماه 3 هفته قبل

For Country: Canada

Happened at: Canada

Share this with: ارسال این مطلب به