social-nikkhah-tavanaee-zanan

خودباوری از دو جزء تشکیل شده است: جزء اول حرمت نفس و جزء دوم اعتماد به نفس

Women Empowerment در فارسی توانمند‌سازی یا قدرتمند‌سازی زنان خوانده می‌شود و در برگیرنده تحول بزرگی درون افراد است. توانمندی در انسان‌ها‌ی مختلف به اشکال متفاوتی وجود دارد. مسئله اصلی، آموزش بکارگیری این پتانسیل است. مهمترین راه فعال سازی این پتانسیل خودباوری است و خود‌باوری یک نیاز اساسی روان‌شناختی است. در تمام قضاوت‌هایی که در زندگی با آن مواجه می‌شویم هیچیک به اندازه قضاوتی که درباره خودمان می‌کنیم اهمیت ندارد. زیرا این قضاوت بر تمام لحظات و جنبه‌های زندگی ما تاثیر می‌گذارد. خودباوری عبارت است ازتمایل به اینکه خود را فردی شایسته‌ی مواجهه با چالش‌های اساسی زندگی و لایق شادی‌ها بدانیم. بنابراین خودباوری از دو جزء تشکیل شده است: جزء اول حرمت نفس و جزء دوم اعتماد به نفس. خودباوری در بطن هستی هر فرد قرار دارد و یک تجربه‌ی درونی است، آن چیزی است که شخص درباره خودش تفکر یا احساس می‌کند، نه آن چیزی که فرد دیگری درباره‌ی او تصور می‌کند. تمجید و ستایش دیگران، تحصیل، علم، ازدواج، والدین بودن، دارایی‌های مادی، کوشش‌های بشر دوستانه، موفقیت‌های جنسی هیچیک نمی‌توانند در ما خودباوری ایجاد کنند. ممکن است باعث شوند که در موقعیت‌های ویژه‌ای احساس راحتی بیشتری کنیم، اما راحتی خیال خود‌باوری نیست. هنگامی که خودباوری ما در سطح پایینی قرار دارد، انعطاف‌پذیری ما در برابر مشکلات زندگی کاهش چشمگیری می‌یابد. خودباوری، توان‌افزا، انرژی‌زا و انگیزه‌دهنده است و ما را به موفقیت ترغیب می‌کند و باعث می‌شود از موفقیت‌های خود احساس غرور و لذت کنیم. خودباوری بالا، در جست‌وجوی چالش و انگیزش ناشی از اهداف ارزشمند و والاست، رسیدن به چنین اهدافی خود‌باوری را تقویت می‌کند. خودباوری ضعیف صرفا به دنبال ایمنی اهداف آشنا و فاقد نیاز به کار و تلاش است. محدود نمودن خود به اهداف آشنای بی‌نیاز به کار و کوشش‌، در واقع در جهت تضعیف خودباوری عمل می‌کند. هرچه خودباوری ما بیشتر باشد، روراست‌تر و صادق‌تر بوده و در ارتباطات‌مان انطباق‌پذیرتر خواهیم بود، زیرا که معتقدیم عقاید ما دارای ارزش هستند و بنابراین از ابراز عقایدمان واهمه نداریم. هرچه خودباوری ما پایین‌تر باشد روابطمان به میزان بیشتری غبارآلود و حیله‌گرانه خواهد بود، زیرا در مورد اندیشه و احساسات خود مطمئن نبوده و نگران واکنش شنونده هستیم. زمانی که در میدان چالشی جدید قرار می‌گیرید مقاومت به خرج دهید. اعتماد به نفس واقعی از این اعتماد ناشی می‌شود که شما می‌توانید با اتکا بر توان خویش و بدون در نظر گرفتن نتیجه کار با سعی و تلاش عملی را انجام دهید و با جسارت تمام آن را به پایان رسانید. اگر زمانی که اعتماد به نفس انجام کاری را دارید، مسئولیت انجام آن عمل را به تعویق بیندازید، هرگز آن را انجام نخواهید داد‌؛ اما در حیطه علم روان‌شناسی، به این نتیجه رسیده‌ایم که تغییر رفتار سبب ایجاد تغییراتی در احساسات انسان می‌شود. بنابراین اگر عهده‌دار انجام کاری می‌شوید و آن را با اعتماد به نفس صوری و ظاهری انجام می‌دهید، مطمئن باشید احساس اعتماد به نفس واقعی در درونتان ریشه می‌دواند. زنان قوی و قدرتمند با زنان دیگر تفاوت‌هایی دارند‌، تفاوت‌هایی که در رفتار و شخصیت آنها به وضوح مشاهده می‌شود. شاید شناخت ویژگی زنان قوی راهی باشد برای افرادی که می‌خواهند همچون این افراد در تصمیم‌گیری‌ها و زندگی شخصی و کاری خود تاثیر‌گذارتر باشند. در شماره آینده نگاهی خواهیم داشت به توانمندی.
 

Category: Family

Sub-Category: Community

Date: 11 ماه 3 هفته قبل

For Country: Canada

Happened at: Canada

آگهی
 Website DesignClassico Roma Luxtury

Share this with: ارسال این مطلب به