views-parsi-iran-tajzieh

ایران را شما شورشیان سال 57 تجزیه کرده‌اید و خیالتان راحت باشد، چون بسیاری از افراد ارزشمند فراری غربت شده‌اند

جمشید پارس‌نژاد

نکته‌ای که این روزها در همه جا شنیده می‌شود ترس از تجزیه ایران و جنگ و درگیری‌های داخلی است که امکان دارد در اثر سستی در حکومت مرکزی ایران در ماه‌های آینده بوجود بیاید، ولی براستی تا به حال پدران ما که طبق معمول کاسه داغتر از آش شده‌اند به این موضوع فکر کرده‌اند که با شورش‌های سال 57 براستی ایرانی آریایی و وطنی به اسم ایران از هم گسسته شده است یا نه؟
آیا شما در حال حاضر به راستی وطنی به اسم ایران برای نسل ما و نسل‌های آینده باقی گذاشته‌اید یا نه؟
نسل شورشی سال 57 که نمی‌شود اصلا نقد بشود، چون هنوز هم در این تصور واهی هستند که حق با آنها می‌باشد، آیا فراموش کرده است که ایران ما، سرزمین پاک اهورامزدا را یک شبه از اوج عرش به فرش آورده و حکومت را دو دستی تقدیم اندک تازیان ضدوطن و ضد‌ایرانی کرد.
تا کی می‌بایست این نسل امتحان پس داده به فکر منافع ناچیز خود باشند و‌ تا حرکتی از سوی جوانان پاک آن سرزمین می‌شود، آن را به ظن ترس از تجزیه ساکت کنند.
باید چشمان خود را باز کنیم و بدانیم، ایران در سال 57 تجزیه شد، کردها را کشتند، آذری‌ها را مسخره کردند، قم و مشهد را جدا ساختند، خوزستان مهد دلیران ایران را به گدایی انداختند، سیستان را به خاک سیاه نشاندند، ایران دوستان را فقط به جرم وطن‌پرستی در بالای مدرسه حقانی کشتند. براستی آیا این خود تجزیه ایران نیست؟ آری ایران را تجزیه کرده‌اید، دیگر نسل ما را از فردا نترسانید. لطفا شورشیان سال 57 را بی‌مورد روشنفکر قلمداد نکنید. دولت‌آبادی‌ها را جلو نیندازید تا هم اکنون نیز در زیر چتر تازیان به فکر لقمه نانی باشند.
ایران را شما شورشیان سال 57 تجزیه کرده‌اید و خیالتان راحت باشد، چون بسیاری از افراد ارزشمند فراری غربت شده‌اند. منفعت طلب‌هایی که تازه امروز به این فکر افتاده‌اید که ایران تجزیه نشود، شما ایران را در سال 57 تجزیه کرده‌اید، نسل‌های ما را آواره نموده‌اید، حالا که دلار گران شده را حس می‌کنید، اشک تمساح می‌ریزید و مردم را از تجزیه می‌ترسانید؟
باری، دیر یا زود، شما رفتنی هستید و ایران تجزیه شده باقی می‌ماند با انسان‌های کشته شده، زنان افسرده و مردان و نسل‌های عصبی، به درستی که شورش سال 57 آخرین تیشه به ریشه ایران پاک ما بود.
پس مردم را به خاطر تداوم منافع خودتان نترسانید، ایران را شما در سال 57 تجزیه کرده‌اید، اشک تزویر و ریا نریزید!

Author: Readers

Category: Culture

Sub-Category: Community

Date: 6 ماه 2 هفته قبل

For Country: Canada

Happened at: Canada

Share this with: ارسال این مطلب به