انگلیسی


دوشنبه, نوامبر 2, 2020 - 11:45


آیا Renovation توجیه اقتصادی دارد چند درصد از هزینه بازسازی به عنوان ارزش افزوده ملک شما می‌آید لب کلام، پولی را که وسط می‌گذاریم پس می‌گیریم؟
اشتباهات برتر بازسازی خانه کدام‌ها هستند؟

Kian Mousavi

کیان موسوی
بروکر ، مشاور ارشد املاک؛ مهندس عمران در تورنتوی کاناداست.
Tel: +1-416-616-2002


دوشنبه, نوامبر 2, 2020 - 11:45


آیا باید به این وضعیت غیرعادی بازار مسکن تورنتو عادت کنیم؟ این حجم زیاد خریداران به نظرتان عادی است؟ چرا در یک شرایط پاندمیک یک نفر باید دنبال خریدن خانه باشد؟
‌کیان موسوی هستم مشاور ارشد ا‌ملاک امروز در خدمتتان هستم که این‌ها را به صورت مختصر به شما جواب دهم
بازار غیرعادی عادی شده اینروزهای املاک چیست؟

Share this with: ارسال این مطلب به