انگلیسی


چهارشنبه, ژوئیه 27, 2022 - 11:15


چگونه می‌توان از داخل و یا خارج از کانادا ویزای تحصیلی گرفت؟
چه نکاتی در گرفتن ویزای تحصیلی داخل و خارج کانادا اهمیت دارند؟
پرتو حجتی، مشاور رسمی مهاجرت کانادا در برنامه تصویری دانستنیهای ایران استار و متخصصین، چهارشنبه‌ها آنچه درباره 'نکات مهاجرت' با شما مطرح نمی‌شود را برایتان می‌آورد
چگونه می‌توان از داخل و یا خارج از کانادا ویزای تحصیلی گرفت؟


چهارشنبه, ژوئیه 20, 2022 - 11:15


روش اخذ ویزای کار کارآفرینان برای مهاجرت به کانادا چیست و چگونه کار می‌کند؟
چگونه می‌توانید با ویزای کاری کارآفرینی یا خوداشتغالی سی-۱۱ به کانادا بیائید؟
پرتو حجتی، مشاور رسمی مهاجرت کانادا در برنامه تصویری دانستنیهای ایران استار و متخصصین، چهارشنبه‌ها آنچه درباره 'نکات مهاجرت' با شما مطرح نمی‌شود را برایتان می‌آورد
روش اخذ ویزای کار کارآفرینان برای مهاجرت به کانادا چیست و چگونه کار می کند؟


چهارشنبه, ژوئیه 13, 2022 - 11:15


روش اخذ ویزای کار درون شرکتی کانادا چیست و چگونه به مهاجرت می انجامد؟
چگونه می‌توان با برنامه اخذ ویزای کار درون شرکتی سی-۱۲ به کانادا آمد؟
پرتو حجتی، مشاور رسمی مهاجرت کانادا در برنامه تصویری دانستنیهای ایران استار و متخصصین، چهارشنبه‌ها آنچه درباره 'نکات مهاجرت' با شما مطرح نمی‌شود را برایتان می‌آورد
روش اخذ ویزای کار درون شرکتی کانادا چیست و چگونه به مهاجرت می‌انجامد؟


چهارشنبه, ژوئیه 6, 2022 - 11:15


دو روش دریافت ویزای کار کانادا دقیقا چیستند و چه تفاوتی با هم دارند؟
دو نوع ویزای کار پُرطرفدار کانادا کدامند و چه تفاوت‌هایی دارند؟
پرتو حجتی، مشاور رسمی مهاجرت کانادا در برنامه تصویری دانستنیهای ایران استار و متخصصین، چهارشنبه‌ها آنچه درباره 'نکات مهاجرت' با شما مطرح نمی‌شود را برایتان می‌آورد
دو روش دریافت ویزای کار کانادا دقیقا چیستند و چه تفاوتی با هم دارند؟

Share this with: ارسال این مطلب به