پوشش دولت در زمان بازنشستگی هزینه‌های ما را پوشش نخواهد داد

پوشش دولت در زمان بازنشستگی هزینه‌های ما را پوشش نخواهد داد
برای اخذ پوشش بازنشستگی تا آخر فوریه فرصت داریم
محمد رحیمیان در برنامه تصویری دانستنیهای ایران استار و متخصصین، جمعه‌ها آنچه با شما در مورد 'بیمه' مطرح نمی‌شود را برایتان می‌آورد
آیا کمک بازنشستگی دولتی کافی خواهد بود؟

درباره نویسنده/هنرمند

دیگر مطالب مرتبط

تعمیرات هرگونه وسایل برقی - آلن

Share this with: ارسال این مطلب به