جلال خداوند شامل کمال او، تعالی و رفعت او، و نیکویی و احسان او می‌شود
انجیل متی ۶: ۹ – ۱۵
پس شما اینطور دعا کنید: "ای پدر آسمانی ما، نام تو مقدّس باد‌. ۱۰ پادشاهی تو بیاید‌. اراده تو همان طور که در آسمان اجرا می‌شود در زمین نیز اجرا شود‌.۱۱ نان روزانه ما را امروز به ما بده‌
Sarafi Arz Taheri Exchange Toronto Canada
Han Dong Toronto Canada MP
 خطایای ما را ببخش، چنانکه ما نیز کسانی را که به ما خطا کرده‌اند بخشیده‌‌ایم‌.
ما را از وسوسه‌ها دور نگهدار و از شریر رهایی ده زیرا پادشاهی و قدرت و جلال تا ابدالآباد از آن تو است‌.
چون اگر شما خطایای دیگران را ببخشید پدر آسمانی شما نیز شما را خواهد بخشید
روی عکس کلیک کنید تا شماره بگیرد
insurance بیمه Nobel Auto
 اما اگر شما مردم را نبخشید پدر آسمانی شما نیز خطایای شما را نخواهد بخشید‌. آمین."
عزیزان، عیسی مسیح در نمونهٔ دعأیی که به شاگردانش آموخت، به ما "شش اصل" می‌‌آموزد که تشکیل دهندهٔ یک دعای واقعی مسیحی می‌‌باشند.
بسیاری از ایمانداران به عیسی مسیح، دعأیی را که عیسی مسیح به شاگردان خود یاد داد حفظ می‌‌کنند، با این هدف که آن را در وقت نیازشان و گفتگو با خدا تکرار کنند.
اما حقیقت این است که، اگر چه در بیان این دعا اشکالی وجود ندارد، اما خداوند ما عیسی مسیح این دعا‌ را به ما نیاموخت تا ما آن را حفظ نموده و وقت و بی‌ وقت بر زبان آورده و تکرار کنیم.
ما در انجیل یوحنا فصل هفده (۱۷) می‌‌بینیم که عیسی مسیح دعای یاد داده شده به شاگردانش در انجیل متی فصل شش را تکرار نمی فرماید.
عیسی مسیح با در نظر داشتن و رعایت شش اصلی که در چگونه دعا کردن به شاگردانش در انجیل متی فصل شش می‌‌آموزد، خود - با کلماتی دیگر، برای نیازی خاص دعا‌ می‌‌کند.
به عبارتی دیگر، شش اصلِ دعای انجیل متی رعایت - ولی‌ کلماتی دیگر بکار برده می‌‌شوند.
دقت بفرمأیید، که شاگردان عیسی مسیح از او نخواستند تا وی به آنها "یک دعا‌" را بیاموزد؛ بلکه، به آنها بیاموزد که "چگونه دعا‌ کنند."
انجیل لوقا ۱۱: ۱ تعلیم دعا  روزی عیسی در محلی به دعا مشغول بود‌. وقتی از دعا فراغت یافت یکی از شاگردان به او گفت: «خداوندا، همان طور که یحیی به شاگردان خود یاد داده است، تو هم دعا کردن را به ما یاد بده‌‌
واضح است که تفاوت فاحشی وجود دارد بین، یاد گرفتن "یک دعا‌" و یاد گرفتن این که، "چگونه باید دعا‌ کرد."
عیسی مسیح در آغاز آموزش روش صحیحِ یک دعای واقعی به شاگردانش فرمود؛ "پس شما اینگونه دعا‌ کنید."
انجیل متی ۶: ۹
منظور مسیح این نبود که شما از این به بعد در هر موقعیتی دقیقا همین کلمات را بکار برید.
بلکه منظور عیسی مسیح این بود که، شاگردان باید "اصول یاد داده شده در این دعا‌ را" همواره در تمامی دعا‌‌های آینده خود رعایت کنند!
دعای عیسی مسیح در انجیل متی فصل شش، "الگوی یک دعای همگانی جامع" را به شاگردان خود آموخت.
بگونه‌‌ای که قاعده و ضوابطِ بیان گردیده در آن دعا‌؛ در تمامی دعا‌های دیگر عهد جدید آشکار می‌‌باشند.
عزیزان، دعایی که عیسی مسیح به ما آموخت - به طور کلی به ما می‌‌آموزد که شش (۶) اصل را در دعاهایمان رعایت کنیم.
۱ - اول این که، "نام خداوند تکریم گردیده و گرامی داشته شود!"
۲ - دوم این که، "خداوند ملکوت یا همان پادشاهی خود را به زمین آورد!"
۳ - سوم این که، "ارادهٔ خداوند انجام شود!"
۴ - چهارم این که، "خداوند نیاز‌های روزانهٔ ما را بر آورده سازد!"
۵ - پنجم این که، " خداوند گناهان ما را ببخشد!"
۶ - ششم این که، "خداوند ما را از وسوسه‌ها حفظ فرماید!"
عزیزان دقت داشته باشید که هر کدام از این اصول، در نمونهٔ دعأیی که مسیح به ما آموخت، به هدف نهأیی هر دعأیی که جلال دادنِ خداوند است کمک می‌‌کند.
اصول چهار - پنج و شش، روش و راه رسیدن و به انجام رسانیدن سه‌ اصل اولیهٔ اول، دوم و سوم هستند.
بدین گونه، همان طور که خداوند برای ما نان روزانه مهیا می‌‌فرماید، و گناهان ما را می‌‌بخشد، و ما را در مقابله با وسوسه‌ها محافظت می‌‌فرماید، نتیجتا - او در نام خود، پادشاهی و ارادهٔ الهیش ستوده شده و بر آفراشته می‌‌گردد.
دوست من، آیا دعاهای شما منعکس کنندهٔ ۶ اصلی که عیسی مسیح در نمونهٔ دعای خود به شاگردانش آموخت هستند؟
از پدر آسمانی خود بخواهید تا شما را در رعایت این مهم که چگونه این اصول را در دعاهای خود رعایت کنید یاری فرماید.
آرامش عیسی مسیح با شما باشد.

جلال یعنی چه؟
جلال خداوند شامل کمال او، تعالی و رفعت او، و نیکویی و احسان او می‌شود. جلال خداوند چنان مهیب و در هم شکننده است که مخلوق بشری نمی‌تواند مستقیما نگاه خود را به خداوند دوخته و زنده بماند
به هر حال خداوند جلال و عظمت خود را به طریق گوناگون بر ما مکشوف ساخته است. جلال خداوند به شکل ابر و آتش در کوه سینا مستقر شد (خروج ۲۴: ۱۵-۱۷). خداوند به موسی اجازه داد تا جلالش را به شکل احسان او ببیند (خروج ۳۳: ۱۸)؛ احسان خداوند شامل محبت، رحمت و عدالت وی است. اینها صفات خداوند هستند که می‌تواند رؤیت و تجربه شود. سرانجام در هنگامی که خیمه مقدّس و معبد را تقدیس می‌کردند، جلال خداوند یعنی حضور خداوند آنجا را پُر ساخت (خروج ۴۰: ۳۴-۳۵؛ اول پادشاهان ۸: ۱۰-۱۱)
 
با شکوه‌ترین طریقی که خداوند جلال خود را بر بشر متجلی ساخت فرستادن پسر خود بود تا در میان ما زندگی کند. و کلمه جسم گردید و میان ما ساکن شد، پر از فیض و راستی؛ و جلال او را دیدیم، جلالی شایسته پسر یگانه پدر (یوحنا ۱: ۱۴)

Date: چهارشنبه, ژوئیه 3, 2019 - 20:00

درباره نویسنده

دیگر مطالب مرتبط

Canadian Mathematical SocietyWebsite Design

Share this with: ارسال این مطلب به