economy-arz-melal-tavarom-121

مرکز آمار مشخص نکرده چرا در حالی که نرخ تورم کشورهای عمده صادرکننده کالا به ایران بسیار نازل بوده، اما قیمت کالاهای خریداری‌شده از این کشورها بر اساس دلار و انتقال آن به ایران رشدی ۱۹ درصدی داشته است.

قیمت کالاهای وارداتی به ایران بر اساس دلار، طی پاییز سال جاری نسبت به پاییز پارسال نیز نزدیک ۱۹ درصد افزایش یافته است. بخش عمده‌ای از واردات ایران از چین، امارات و اروپا انجام می‌شود. بر اساس آمارهای صندوق بین‌المللی پول، نرخ تورم سال ۲۰۱۸ چین و اروپا تنها ۲.۲ درصد و نرخ تورم در امارات نیز ۳.۵ درصد بوده است.
مرکز آمار مشخص نکرده چرا در حالی که نرخ تورم کشورهای عمده صادرکننده کالا به ایران بسیار نازل بوده، اما قیمت کالاهای خریداری‌شده از این کشورها بر اساس دلار و انتقال آن به ایران رشدی ۱۹ درصدی داشته است.
ظاهرا این موضوع به افزایش هزینه واردات کالاها شامل نقل و انتقالات مالی، بیمه و ترانزیت کالا در شرایط تحریم برمی‌گردد.
افزایش دلاری قیمت کالاهای وارداتی برای محصولات صنعتی از کیف و محصولات چرمی تا محصولات برقی، پزشکی و مکانیکی ۲۶ درصد تا ۳۲ درصد بوده است. افزایش قیمت ریالی این محصولات نیز ۱۵۰ تا ۲۳۴ درصد بوده است.
البته، تخصیص ارز دولتی برای واردات کالاهای اساسی نتوانسته است جلوی رشد افسارگسیخته قیمت این کالاها در داخل کشور را بگیرد.
برای نمونه، جزئیات گزارش مرکز آمار نشان می‌دهد که قیمت ریالی گوشت وارداتی در پاییز سال جاری نسبت به پاییز پارسال تنها ۱۲.۳ درصد افزایش یافته است. این در حالی است که قیمت ریالی گوشت در همین دوره زمانی تقریبا دو برابر شده است.
علت رشد قیمت گوشت به افزایش هزینه تولید داخلی گوشت برمی‌گردد که بنا به گزارش‌های مرکز آمار در پاییز سال جاری نسبت به پاییز پارسال در دامداری‌های سنتی ۵۸ درصد و در دامدار‌ی‌های صنعتی ۶۸ درصد افزایش یافته است.

Category: Articles

Sub-Category: Economy

Date: 2 ماه 1 هفته قبل

For Country: Canada

Happened at: Iran

Share this with: ارسال این مطلب به