fozolkhan-bikarism

بنابراین از بیکاران محترم تقاضا می‌کنیم منتظر اطلاعیه‌های بعدی ما باشند تا بتوانیم با کمک هم یک مکتب غیر‌انتفاعی و مردمی درست و حسابی و واقعی پس از چندین سال در این تورنتو پایه‌گذاری کنیم.

از خدا پنهان نیست، از شما هم پنهان نباشد آن‌که آیا شما پیش خودتان فکر کرده‌اید که چگونه این همه مکاتب مختلف و سرکاری فلسفی، سیاسی و اجتماعی بو‌جود آمده‌اند. اگر فکر نکرده‌اید چند دقیقه یا ساعتی در یک روز تعطیلی یا شبی که از فشار مشکلات فرارکرده‌اید، بروید به گوشه‌ای از این شهر بزرگ تورنتو و به این موضوع فکر کنید، شاید شما هم از این به بعد بتوانید مکتبی را پایه‌گذاری کنید.
حال که این روزها همه به فکر تشکیل انجمن، کنگره، سازمان، پاتوق، نوچه و نوچه‌پروری هستند، مای مهاجر بنده خدا که به هر جا می‌رویم می‌بینیم پست‌های کوچک و بزرگ این نهاده‌های نابغه‌پرور را افراد بزرگ و کوچک اشغال کرده‌اند و حتی اجازه ایستادن دم در تشکیلاتشان و تماشای تابلو آن را هم به کسی نمی‌دهند، رفتیم یک گوشه‌ای از همین میدان من‌لستمن خودمان که در آن همه جور آدمی می‌بینی، روی یکی از صندلی‌ها نشستیم و چشم‌هایمان را بستیم و چون دیدیم هر جا می‌رویم پر از آدم بیکار است که دنبال هم حرف می‌زنند و صفحه می‌گذارند، به این نتیجه رسیدیم که ما هم مکتبی را پایه‌گذاری کنیم به نام "بیکاریسم" و تمام بیکارها را جمع کنیم و با هم این قرار را بگذاریم هر روز که کنار هم جمع می‌شویم، یک صندوق هم با خودمان بیاوریم و هر کدام یک دلار ناقابل در آن بریزیم و هر نفر از ما به نوبت موجودی صندوق را بردارد تا با آن گره‌ای از مشکلاتش باز کند. البته به شرط آن‌که شلوغ نکنیم، شعار ندهیم، به یکدیگر وصله این‌وری یا اون‌وری نچسبانیم، جِر نزنیم و توی صف مثل ایران با هم دعوا نکنیم.
چون ما مبتکر این مکتب هستیم و می‌دانیم که به تنهایی در اینجا نمی‌توان منابعی را بالا کشید، از میان همان بیکاران عضو این مکتب بیکاریسم دو نفر را به عنوان دستیار خودانتخاب می‌کنیم و بیست درصد از موجودی هر بار صندوق را به خودمان و به این دستیاران اختصاص می‌دهیم و بقیه وجه صندوق را هر روز یکی از اعضا برمی‌دارد.
فکر کنیم این ایده چیز بدی از کار در نمی‌آید. چون این‌کار و این تفکر بکر یک مقدار فعالیت فرهنگی و اجتماعی و به قول روشنفکرهای اینجایی کنشگری هم تلقی می‌گردد، رجاء واثق داریم که دوستان مطبوعاتی مساعدت کنند و اسپانسر این گروه بیکار شوند و آگهی‌های گردهمایی و فعالیت‌های صنفی ما را در جراید خود به صورت مجانی چاپ نمایند.
شاید هم بتوانیم پس از آن‌که مدتی سابقه پیدا کردیم از منابع دیگری تحت عنوان غیر‌انتفاعی کمک‌هایی هم بدست آوریم که در این صورت نور علی نور می‌شود.
بنابراین از بیکاران محترم تقاضا می‌کنیم منتظر اطلاعیه‌های بعدی ما باشند تا بتوانیم با کمک هم یک مکتب غیر‌انتفاعی و مردمی درست و حسابی و واقعی پس از چندین سال در این تورنتو پایه‌گذاری کنیم. لازم به توضیح است از هم اکنون گفته باشیم که ورود بیکاران با تفکرات سیاسی و یا همراه داشتن هر نوع پرچم به جمع ما ممنوع است.
"فضول‌خان کامیونیتی"

Category: Culture

Sub-Category: Fun

Date: 5 ماه 2 هفته قبل

For Country: Canada

Happened at: Canada

Share this with: ارسال این مطلب به