fozolkhan-jikjik-maston

شما عزیزان هم به فکر زمستون امسال تورنتو باشید که می‌گویند خیلی سرما در پیش رو داریم

از خدا پنهان نیست، از شما هم پنهان نباشد آن‌که در بعضی از ضرب‌المثل‌های زبان فارسی مضامین و مفاهیمی مستتر است که در یک جمله، عصاره یک کتاب آمده است. از جمله این ضرب‌المثل‌ها یکی این است:"آنوقت که جیک جیک مستونت بود، فکر زمستونت بود" داستان این موضوع برمی‌گردد به آن‌که گنجشکی و مورچه‌ای در کنار هم در جنگلی زندگی می‌کردند. گنجشک هر روز روی شاخه درختان می‌نشست و آواز می‌خواند ولی مورچه سخت در تکاپو بود و برای زمستانش دانه جمع می‌کرد و انبار می‌نمود.
از قضای روزگار، آن سال مثل زمستون امسال در تورنتو، سرما زود فرا رسید و برف و باران سرتاسر جنگل را پوشاند و گنجشک و بچه‌هایش بدون غذا ماندند، آنها نگاهی به لانه همسایه خود مورچه انداختند و دیدند که مورچه با‌ بچه‌هایش دور سفره نشسته و مشغول غذا خوردن هستند. گنجشک سخت ناراحت شد و به نزدیکی لانه مورچه رفت و از او تقاضای مقداری غذا کرد. مورچه به او مقداری از دانه‌هایی که انبار کرده بود را داد و گفت:"اونوقت که جیک جیک مستونت بود، فکر زمستونت بود."

حالا این موضوع برمی‌گردد به حال و روز ما در تورنتو، آنوقتی که بزرگان و سیاستمداران لیبرال ترمز هزینه‌ها‌ را به خاطر مسائل انتخاباتی رها کرده بودند و دستمزدها و پرداخت‌های جور واجور را به جامعه تزریق می‌کردند، باید به قول مورچه به فکر زمستون هم بودند که این افزایش‌ها به بسیاری از صنایع و بیزینس‌های کوچک فشار می‌آورد و موجب بیکاری فراوان در جامعه می‌گردد. نمونه آن را می‌خواهید، همین تعطیلی کارخانه GM و جاهای دیگری که در پیش است.
شما عزیزان هم به فکر زمستون امسال تورنتو باشید که می‌گویند خیلی سرما در پیش رو داریم، نگید که غافل‌گیر شدیم فضول‌خان به شما اطلاع داد. زمستون خوبی داشته باشید.

فضول‌خان کامیونیتی

Category: Culture

Sub-Category: Fun

Date: 4 ماه 2 هفته قبل

For Country: Canada

Happened at: Canada

Share this with: ارسال این مطلب به