fozolkhan-kar-afrain-ha

امروزه در تورنتو از هر تازه واردی سوال کنید شما در ایران چکاره بودید؟ فوراً باد به غبغب می‌اندازد و می‌گوید من در ایران کارآفرین بودم.

از خدا پنهان نیست، از شما هم پنهان نباشد موضوع صادرات افراد کارآفرین از ایران به کانادا، زیرا امروزه در تورنتو از هر تازه واردی سوال کنید شما در ایران چکاره بودید؟ فوراً باد به غبغب می‌اندازد و می‌گوید من در ایران کارآفرین بودم. بسیاری از این عزیزان کارآفرین هم در رتق و فتق امور مالی کامیونیتی فعالیت می‌کنند. حقیر که در مسقط‌الراس خودمان یعنی همان روستای محل تولد معلمی می‌کردیم شاگرد خنگی داشتیم که جان ما را به لب می‌رساند تا این جدول ضرب دو دو تا چهار تا را یاد بگیرد. سال‌ها گذشت تا آن که روزی او را در پست معاونت مالی شهرداری محل دیدیم‌، کلی سبیل تاباندیم و سر به بالا کشاندیم که چقدر خوب این شاگرد ما عاقبت به خیر شد و به شغلی رسید. حالا نگو طرف کار‌چاق‌کن حضرت شهردار شده.
باز سال‌ها گذشت، یک روزی حقیر سر تا پا تقصیر در این پلازای ایرانیان بهتر از جانمان چند فقره مایحتاج دستوری حضرت علیه همسر بانوی خودمان از قبیل کشک و نان بربری و سنگِ‌پای قزوین و کیسه حمام خودکش را ابتیاع کرده و در حال عبور بودیم، ناگهان مشاهده کردیم، همان شاگرد خنگ جدول ضرب ندان معاونت محترم شهردار دارند با یک فقره ریش پروفسوری و کله تیغ انداخته و کت و شلوار و کراوات و کفش برند و مارک‌دار پوشیده از دور می‌آیند. به روی خودمان نیاوردیم، سرمان را انداختیم زیر تا رد شویم. ولی او ما را شناخت و در آغوش کشید و هزار مفاهمه و معانقه و مداخله با ما کرد و آنگاه آدرس دم و دستگاه خود را داد که اگر کار مالی و سرمایه‌گذاری داشتیم خدمتشان برسیم که ادای دین شاگردی به معلمی را به جا آورد.‌
الغرض وقتی از حضور انورشان پرسیدیم، خوب چی شد که به اینجا آمدید؟ جواب داد دیگر در آنجا کار قابل رشد و توسعه نبود، به این طرفا آمدیم. پرسیدیم در آنجا چه می‌کردید؟ فرمودند یک موسسه مالی کارآفرینی داشتم. باز این رگ فضولی‌مان موجب شد که بپرسیم اینجا چه می‌کنید؟ فرمودند، در اینجا هم یک موسسه مالی کارآفرینی دارم. گفتم: چه سرمایه‌ای با خود آورده‌اید، لبخندی زد و با نگاه عاقل اندر سفیه فرمود، چند ده میلیون دلاری سرمایه آورد‌ه‌ایم!
با این قصه که برایتان تعریف کردیم نخوابید، فکر کنید و دریابید که معنی کارآفرینی یعنی چه؟ هر کسی جواب درستی بدهد، یک جلد کتاب ریاضی سال دوم دبستان که در آن روش یادگیری جدول ضرب را نوشته است به او هدیه می‌دهیم تا در آینده کارآفرین شود.
"فضول‌خان کامیونیتی"

Category: Culture

Sub-Category: Fun

Date: 5 ماه 2 روز قبل

For Country: Canada

Happened at: Canada

Share this with: ارسال این مطلب به