fozolkhan-vaghaye-rooz

نمونه بارز این‌گونه حرکات موقعی نمود پیدا می‌کند که یکی از بزرگان خدای نکرده فوت کند یا مریض شود یا قدم به اینجا بگذارد

از خدا پنهان نیست، از شما هم پنهان نباشد حکایت آن که همواره در جامعه افراد خاصی وجود دارند که آنها اغلب از جنس ابن‌الوقت‌ها، ابوالمشاغل، لمپن میرزا، سوپر بیسواد، خود روشنفکر پندار و امثال این گونه القاب هستند. این گروه خود را با قوی‌ترین چسب‌هایی که تاکنون اختراع نشده است، فوراً به افراد سرشناس، ته‌شناس، هنر‌پیشه، مُنر‌پیشه، محقق، شاعر، ماعر و نویسنده و حتی این اواخر به مختلسین بیت‌المال اونور آبی می‌چسبانند و قد و قواره کوتاه، قناس، تصادفی و درپیتی‌شان را در کنار آنها به نمایش می‌گذارند و به‌‌طور آشکار و پنهان برای یک عده اعوان و انصار و اسپانسر و مسپانسر که دور خود دار‌ند، پز و افاده می‌دهند که بله ما با این بزرگان، نخبگان و اندیشمندان خانه یکی هستیم، پس بر اساس علم فیزیک و خاصیت ظروف مرتبطه از اندیشه، افکار، سواد و مواد آنها به ما نیز ازث و میراثی‌ رسیده است. این افراد حتی با شو و نمایش چند فقره عکس و سلفی تاریخ مصرف گذشته که دیدن آنها ممکن است حال آدم را به‌هم بزند، ارائه می‌دهند که افراد خوش‌باور را میخ کنند و این ادعای بی‌ارزش و اعتبار را سند بزنند.
نمونه بارز این‌گونه حرکات موقعی نمود پیدا می‌کند که یکی از بزرگان خدای نکرده فوت کند یا مریض شود یا قدم به اینجا بگذارد. آن‌وقت اینها صاحب عله می‌شوند گویی که پاره‌جان و جگرگوشه گران یا رفیق گرمابه و گلستان آنها این اتفاق برایش افتاده است. حالا بیا و ببین. فوری در رسانه یا سایت مربوط به خود که این روزها گربه عبیدزاکانی هم برای خودش در اینترنت دارد، چه غوغایی بپا می‌کنند.
این ابن‌الوقت‌ها آنقدر تهی از اندیشه و توان هستند که نمی‌توانند درباره آن ماوقع دو خط تحقیق کنند و از خودشان چیزی بنویسند، همه رله‌کار می‌شوند و از پیشگاه ابررسانه‌ها که این زمان پدر‌خوانده شده‌اند مثل حضرت بی‌بی و جناب رادیو فردا، خبر مربوط به وقایع را کپی می‌کنند و در سایت خود مونتاژ می‌نمایند و فکر می‌کنند بلا‌نسبت بلانسبت دیگران نمی‌فهمند.
حال اگر نمونه عینی می‌خواهید به‌ همین خبر درگذشت استاد یارشاطر یا نزول اجلاس آن شاعر درجه سه به تورنتو مراجعه کنید تا به صحت این مسوده* مهر تایید بزنید. اینجاست که باید گفت:استاد دست مریزاد. اگر امثال شماها را در غربت نداشتیم، چه کسی ما را از این وقایع مهم مطلع می‌کرد.
"فضول‌خان کامیونیتی"
 
* مسوده: چرک‌نویس

Category: Culture

Sub-Category: Fun

Date: 6 ماه 6 روز قبل

For Country: Canada

Happened at: Canada

Share this with: ارسال این مطلب به