این چنین می‌گفت کبری به پری درد بی‌درمان بود بی‌شوهری
از خدا پنهان نیست، از شما هم پنهان نباشد حکایت آن‌که این فضول‌خان در خلوت و تنهایی و دور از چشم علیه خانم همسر باوفایش، شیطنت‌هایی می‌کند که اهل خانه اگر ملتفت شوند تکه بزرگش، گوش اوست، به این سروده اخیرش که هوا کمی گرم شده توجه کنید تا به حرف‌های صادقانه من پی ببرید:
این چنین می‌گفت کبری به پری
Sarafi Arz Taheri Exchange Toronto Canada
درد بی‌درمان بود بی‌شوهری
در جوابش گفت پری این مسئله
مشکلی هرگز نباشد دونت وری
می‌توان با یک کرشمه تور کرد
در خیابان شاخ شمشاد جعفری
لیک باید چشم خود را باز کرد
اینچنین کاری نباشد سرسری
جعفری را می‌بری در خانه‌ات
ناگهان بینی که جعفر شد زری
این معما گرچه حل است نزد ما
با شعار روسری یا تو سری
هیچ تفاوت می ندارد مرد و زن
گر کنی تو صادقانه داوری
آن جوانک با سبیل و ریش خود
می‌برد دل را به رسم دلبری
عشوه و نازش بسان دختراست
با مش زیبا و زلف عنبری
دختری بینی تو با صد شور و حال
زیر میک‌آپ همچو مهر خاوری
تو نمی‌دانی که او شی میل بُوَد
کرده پنهان راز سِحر سامری
در زمستان آنچنان پوشد لباس
همچو لولو یا درازِ کرکری
در تابستان دست و دلبازست او
لخت و عریان می‌نماید بل بلی
شهرزیبای تورنتو زین سبب
بر همه شهرها دارد برتری

نگفتم این فضولی یک چیزش می‌شود، شما قضاوت کنید.

Date: چهارشنبه, می 1, 2019 - 20:00

درباره نویسنده

دیگر مطالب مرتبط

Website DesignClassico Roma Luxtury

Share this with: ارسال این مطلب به