history-akhtari-rozenfeld

گفتگوی ما در این‌ رشته از گفتارها در‌باره خاورشناسانی است که حوزه کارشان به ایران‌شناسی هم مربوط می‌شود

خواننده گرامی‌ در مقدمه بعضی از بخش‌های‌ شرق‌شناسی که مطالعه می‌فرمائید‌ گاهی هم به‌ استنباط‌ خودم در هدف‌ها ونیت‌های پنهانی در‌ برنامه عظیم‌ استعماری و تجاوز‌کارانه‌ دولت‌های‌ غربی پنهان شده‌ در تحقیقات‌ به ظاهر خاورشناسی‌ اشاره می‌کنم و این موضوع از شان و ارزش خدمات علمی و انسان‌دوستانه‌ برخی از خاورشناسان‌ نمی‌کاهد. یکی از مقاصد قابل انتقاد در برنامه‌های‌ خاور‌شناسی در روسیه دوره حاکمیت افکار کمونیستی‌ این است که در برنامه روابط‌ سیاسی و فرهنگی‌ روسیه در مقابل ایران که همسایه‌ آن بوده و از نظر تاریخی در محدوده زمانی پس از نادر‌شاه افشار تا پایان دوره قاجاریه و حتی‌ بعد از آن در زمان حاکمیت‌ سوسالیستی تا عصر حاضر همیشه‌ به خاورشناسان‌ دولتی و تحصیل‌کنندگان در مدرسه زبان‌های شرقی‌ وابسته به وزارت خارجه‌ پیشنهاد یا تحمیل می‌شد‌ که سیاست دوگانه تحقیقاتی‌ در‌باره اقوام ایرانی ساکن در سرز‌مین‌های پاره شده ازپیکر ایران زمین در سه قرن اخیر در توران زمین یا ورارود (ماوراء النهر‌) و یا به اصطلاح امروزه خاورشناسی روسی (آسیای میانه‌) و قفقاز‌ و سرزمین داخلی ایرانی فعلی از مسکن اقلیت‌های قومی وزبانی ومذهبی در پیش گیرند ودر تحقیقات خود‌ تلاش کنند که سرزمین‌های جدا شده از ایران و عثمانی را از توجه به گذشته تاریخی خود واشتراک فرهنگی- زبانی- دینی‌ با ایران یا عثمانی (در سرزمین‌های اروپای شرقی ) باز دارند و با تکیه بر نظریه (انترناسیونالیسم‌) هر چه بیشتر متفکران این  اقوام جداشده را به اتحاد با هم تحت نظر برادر بزرگ‌تر(البته روسیه‌) ترغیب وتشویق نمایند و از نفوذ و گسترش افکار ناسیونالیستی به شدت‌ جلوگیری نمایند و بالعکس در کشورهای همسایه  ایران وترکیه عثمانی سابق‌ بخصوص در میان اقوام و ساکنان مزر مشترک با روسیه  افکار ناسیونالیستی را هرچه‌ شدیدتر تشویق نمایند و افکار عمومی را در این نواحی تحریک نمایند که نه تنها با الحاق این مناطق به روسیه‌ مخالفت نکنند، بلکه خود پیشقدم‌ شوند و به نفع‌ برادر بزرگ‌تر‌ وارد کار‌زار شوند تا این الحاق‌ها‌ هر چه زودتر عملی شود‌ (‌نمونه در آذربایجان‌ و ترکمن صحرا وکردستان‌ ایران‌ و کشورهای تابعه عثمانی در اروپای شرقی از آلبانی و رومانی و مجارستان و بلغارستان و غیره‌) بطور مثال‌ اختلاف زبان در مناطق شمالی و شمال شرقی وغربی ایران‌ باید طبق تحقیقات خاور‌شناسی موجبات‌ جدائی این مناطق از دولت مرکزی‌ شود ولی در داخل خود روسیه اگر کسانی در وابستگی و اشتراک‌ فرهنگی وتاریخی‌ و هویتی با ایران تلاش کنند، باید تهدید و تبعید یا اعدام شوند و حتی‌ خط نوشتاری ساکنان‌ این پاره‌های جدا شده از ایرا‌ن تغییر داده‌ می‌شود که نسل جدید مردمان‌ این مناطق با گذشته تاریخی وفرهنگی خود بیگانه شوند و به هویت وتاریخ و فرهنگ‌ جعل شده برای آنها عادت کنند و تربیت شوند و امثال امین عابد و علی عباس مذنب‌ شاعر و علی ناظم و شیخ شامل، علی آذر، محمود بیک محمود‌زاده و رضا واعظ‌الدین و حسن رفقیت اف‌ به جرم نوشتن اپرای"رستم و سهراب" و "داستان سیاوش"‌ و آهنگ‌سازی برای اپرای داستان"کاوه" مورد تبعید و ا‌نزوا و زندان قرار می‌گرفته‌اند‌(1). و در آسیای میانه یا ایران- توران‌ فرهنگی‌ هم روسیه شوروی با تکیه بر فرهنگ‌ انتر‌ناسیونالیسم‌ مارکسیستی‌ پدیده ناسیونالیسم و حق تعیین سرنوشت ملی را رد کرد ه و برای تحکیم سلطه خود‌ واحد های متعد خود مختار کوچک‌ تشکیل داده‌ و رقابت بین اقوام را تشویق می‌کرده است که مبادا قدرت ‌محلی به وجود آید و در برابر‌ سلطه روس‌های‌ اشغالگر بایستد‌ و کل منطقه توران قدیم را به واحد‌های متعد‌د قرقیز، قزاق، ازبک، ترکمان، باشقیر و غیره‌ بدون توجه به ترکیب جمعیتی و فرهنگ بومی‌ تقسیم نمودند و متاسفانه این عمل با ایجاد زمینه ذهنی توسط خاورشناسان‌ مامور و مزدور‌ انجام‌پذیر گردید‌.
گفتگوی ما در این‌ رشته از گفتارها در‌باره خاورشناسانی است که حوزه کارشان به ایران‌شناسی هم مربوط می‌شود و پس از شرح سرگذشت و آثار شرق‌شناسان چند کشور غربی نوبت به روسیه رسیده‌ بود که این هفته هم در باره یکی دیگر از خاورشناسان روسیه صحبت می‌کنیم‌.
آنازینوویونا روزنفلد (Rozenfeld Anna zinovevna) از اهالی جمهوری روسیه و متخصص در زبان وادبیات فارسی و تاجیکی‌ متولد 28مه 1910 ومتوفی در 1990 وی در شهر الکساندروفسک اوکراین‌ متولدشده و در سال 1932 از انیستیتوی زبان‌شناسی‌ دانشگاه لنین‌گراد‌ فارغ‌التحصیل گردید و با ارائه رساله‌ای با عنوان"‌گویش‌های قرا‌تگین" نامزد (دکتری‌) علوم زبان‌شناسی شد و در 1966 به اخذ دکتری نائل آمد. ایشان از سال 1937تا 1941 کارمند علمی انستیتوی‌ شرق‌شناسی آکادمی علوم اتحاد شوروی‌ و از  1941تا 1943 کارمند علمی‌ انستیتوی زبان وادبیات‌ بخش تاجیکستان‌ آکادمی علوم اتحاد شوروی‌ از 1943 تا 1945به عنوان کارمند دفتری خبرگزاری سفارت شوروی در ایران و از 1945تا 1950کارمند انستیتوی شرق‌شناسی آکادمی علوم شوروی و استاد دانشکده شرق‌شناسی‌ دانشگاه دولتی لنینگراد و از1953تا 1955کارمند علمی انستیتوی زبان وادبیات بخش تاجیکستان آکادمی علوم شوروی بود. خانم روزنفلد در سال 1935 در سومین کنگره‌ بین‌المللی‌ اکتشافات با‌ستان‌شناختی ایران در مسکو و لنینگراد و در سال 1960 در بیست و پنجمین کنگره شرق‌شناسان در مسکو شرکت داشته است‌.(2). خانم روزنفلد در سال 1990میلادی در‌گذشته است‌. ایشان از خاورشناسانی است که بیشتر‌ تلاش خودرا در معرفی ادبیات جدید ایران‌ انجام داده است.
نگاهی به آثار روزنفلد‌:
1- در‌باره ارتباط داستان‌های عامیانه در زبان‌های تاجیکی و فارسی چاپ 1948. 2- نقش فعل معین"داشتن" در زبان فارسی معاصر چاپ 1948. 3- نثر هنری در ادبیات فارسی سده بیستم چاپ 1948. 4- گورکی و ادبیات فارسی‌ معاصر چاپ 1951. 4- آثار گوگول به زبان فارسی چاپ 1951‌.5 - صادق هدایت (ویژگی خلاقیت‌) چاپ 1955. 6- داستان‌های فارسی (پیش گفتار و ترجمه‌ از فارسی‌)‌ چاپ1956‌. 7- ترجمه روسی از فارسی داستان "آبجی خانم" از صادق هدایت چاپ 1957. 8-‌ چخوف وادبیات‌ معاصر فارسی چاپ1958. 9- خانه اجاره‌ای از بزرگ علوی چاپ 1958. 10-‌ خانه پدر اثر سعید نفیسی چاپ 1958 . 11- دز‌اشیب‌ اثر بزرگ علوی (ترجمه‌)چاپ 1960‌.12- نفتی اثر صادق چوبک (ترجمه‌) چاپ 1960. 13- داش آکل‌ از صادق هدایت (‌پیشگفتار‌، چکیده، ترجمه همراه با چند اثر دیگر از هدایت‌)چاپ 1960‌. 14- تولستوی در آثار فارسی چاپ 1962. 15 فنا‌ناپذیر از سید محمد‌علی جمالزاده‌ چاپ 1964. 16- جلد نفیس از محمد حجازی چاپ 1964. 17- تاجر کتاب از محمد حجازی چاپ 1964.  18- درام‌نویسی صادق هدایت چاپ 1966. 19- الکساندر سرگیویچ پوشکین‌ در ترجمه‌های فارسی چاپ 1949. 20- گویش‌های قراتگین‌ چاپ 1950. 21- داستان‌های عامیانه فارسی .چاپ 1958 22- خاطرات صدرالدین عینی (پیشگفتار وترجمه‌)چاپ 1960. 23- به این در یا‌ به آن در؟ از شین پرتو (دکتر علی شیراز‌پور پرتو‌)ترجمه از فارسی‌ چاپ 1964. 24 - گویش‌های بدخشانی زبان تاجیکی‌. چاپ 1967 .25 عینی بنیان‌گذار ادبیات تاجیکی‌ چاپ 1971. و بسیاری از مقالات وکتب در باره ادیات ایران و تاجیکستان‌.
بوریس آبراموویچ روزنفلد(Rosenfeld , Boris Abramovich  تخصص خاور‌شناسی‌: ریاضیات وادبیات ایران، متولد 30 اوت 1917 در شهر پطروگراد (لنینگراد‌) بعدی بوده در 1939دانشکده مکانیک و ریاضیات دانشگاه دولتی مسکو را به پایان برد و در سال 1942نامزد (دکتری‌)علوم ریاضی و فیزیک گردید و در1947 به اخذ درجه دکتری نائل آمد. از 1942تا 1964 به تدریس در مدارس عالی روسیه‌ اشتغال داشت و در 1951 به مقام پروفسوری نائل آمد ودر سال 1964 کارمند علمی انستیتوی‌ تاریخ علوم طبیعی و فنون آکادمی‌ علوم اتحاد شوروی بود. درسال 1960 در بیست وپنجمین کنگره بین‌المللی شرق‌شناسان در مسکو و در 1965 در یازدهمین کنگره بین‌المللی شرق‌شناسان در ورشو و مسکو و در 1966در کنگره بین‌المللی تاریخ‌نگاران علم وکنگره بین‌المللی ریاضی در مسکو1971 در سیزدهمین کنگره‌ بین‌المللی شرق‌شناسان در ورشو و مسکو و در همان سال در هشتمین کنگره بین‌المللی‌ علوم تاریخی‌ در مسکو شرکت داشت (3).‌ این خاور‌شناس روسی هم بنا به زمینه تحصیلات خود که علوم ریاضی و ادبی بوده بیشتر درباره ریاضی‌دانان ایرانی تحقیق کرده است و از مواردی صحبت و تحقیق کرده که به ندرت مورد‌ تحقیق و بررسی قرار گرفته و از این جهت اقدامات او قابل تقدیر است‌. بطور مثال ایشان در باره تخصص ریاضی‌ خیام نیشابوری تحقیق وبررسی کرده است درحالیکه پس از ترجمه رباعیات خیام به زبان انگلیسی توسط فیتز‌جرالد انگلیسی در دو قرن اخیر کتاب‌های بسیاری در باره عمر خیام و رباعیات او منتشر گردیده و لذا شخصیت علمی و ریاضی خیام تقریبا مورد غفلت قرار گرفته، ولی این خاور‌شناس به زمینه اصلی‌ شخصیت خیام که ریاضیات و نجوم و حکمت بوده پرداخته است و این شخص خیام است که با همکاری‌ عبدالرحمان خازنی و حکیم‌ ابوالعباس لوکری و ابوالمظفر اسفزاری و میمون بن‌ نجیب واسطی و ابن کوشک بیهقی و بهرام منجم خاص ملک شاه سلجوقی‌ واضع گاه‌شماری(تقویم‌) هجری خورشیدی است که در تاریخ‌ اول فروردین 458 خورشیدی و دهم رمضان 471 قمری و15 مارس 1079 میلادی گرگوری‌ به دستور ملک شاه سلجوقی‌ وضع گردیده و معروف به گاه‌شماری جلالی و سلطانی هم هست‌ که حتی از سال‌شماری میلادی هم دقیق‌تر و علمی‌تر است‌. ودر حال حاضر تقویم رسمی دولت ایران و افغانستان است‌ که با قانون مصوبه مجلس شورای ملی در جلسه 11 فرووردین 1304 خورشیدی و 6 امضان 1343 قمری‌ در ایران رسمیت یافته است‌.
نگاهی به آثار بوریس آبراموویچ روزنفلد‌:
‌1-‌ درباره آثارریاضی عمر خیام چاپ 1957.
‌2- در باره آثار ریاضی ابو‌ریحان بیرونی .چاپ 1957.
‌3- کلید ریاضیات، تالیف غیاث‌الدین جمشید‌ کاشی، ترجمه و شرح با همکاری 1956.
‌4- عمر خیام شاعر متفکر و دانشمند (ترجمه‌) چاپ 1957.
‌5- شرح ابو‌نصر فارابی‌ بر دشواری‌های‌ موجود در مقدمه کتاب اول و پنجم اقلیدس (ترجمه) چاپ1959.
6- رساله‌های عمر خیام (ترجمه، مقدمه، شرح، چکیده با همکاری‌). چاپ 1961.
‌7- رساله‌های ریاضی‌ محمد خوارزمی (ترجمه، شرح‌ با همکاری‌)چاپ 1964.
8- نسخ خطی عربی وفارسی در‌باره ریاضی- فیزیک‌ موجود در کتابخانه‌های اتحاد شوروی‌. چاپ 1966.
9- در‌باره فصل‌های ریاضی دانشنامه این سینا چاپ 1967.
10- اثر اختر‌شناسی‌ ابو‌ریحان بیرونی، قانون مسعودی چاپ 1969.
‌11- ابو‌ریحان بیرونی (به مناسبت هزارمین سال تولد و چکیده اثر با همکاری‌)چاپ 1973.
‌12- رساله ثابت‌بن قره در‌باره مقطع استوانه و سطح آن‌ چاپ 1974.
‌13- ابو‌جعفر محمد نصیرالدین (طوسی) چاپ 1962.
14- رساله ثاب‌بن قره در باره مناسبات تدوینی‌ به همراه چند رساله دیگر چاپ 1966.
15- ریاضیات کشورهای خاورنزدیک و در سده‌های میانه‌ با همکاری چاپ 1958. میانه‌.
منابع وماخذ‌:
1- علی شامیل حسین اوغلو: از انستیتوی ادبیات‌ آکادمی علوم‌ آذربایجان‌:مقاله "امین عابد و شاهنامه فردوسی" کتاب "جهان ایرانی وتوران" ص207 تا 217‌ چاپ تهران 1381 از انتشارات مرکز اسناد و تاریخ دیپلوماسی‌. به اهتمام مرضیه ساقیان‌.
2- گروه موالفان ومترجمان‌: فرهنگ خاور‌شناسان‌ جلد چهارم ص 410 ‌چاپ تهران 1388 از انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی ومطالعات فرهنگی‌.
‌3- همان ماخذ  ص416.

Category: Articles

Sub-Category: History

Date: 7 ماه 1 هفته قبل

For Country: Canada

Happened at: Canada

Share this with: ارسال این مطلب به