news-bazar-kar-canada

در مجموع کارمندان موقتی با متوسط درآمد 21.80 دلار نسبت به کارمندان دائمی با متوسط درآمد 27.71 دلار، پول کمتری دریافت می‌کنند

ترجمه ایران استار- طبق آخرین آمار منتشره، تعداد کارمندان موقتی پنجاه درصد در طی 20 سال بیشتر شده‌اند و بدین ترتیب شغل‌های موقتی، شغل‌های دائمی با رشد 33 درصدی را پشت سر گذاشته‌اند.
در سال 2018، 2.1 میلیون نفر شغل موقتی داشته‌اند که به نسبت سال 1998، 1.4 میلیون نفر رشد نشان می‌دهد. شغل موقتی شامل کارهایی مثل قراردادی، فصلی، غیر رسمی می‌شود. تعداد شغل‌های قراردادی نیز از 46% به 53% افزایش یافته است. بیشترین شغل‌های موقت در بخش‌های آموزشی با 26%، بهداشتی و کمک‌های اجتماعی مجموعا با 13% بوده است. "کریشن رنگاسامی" اقتصاددان ارشد بانک نشنال می‌گوید: "با حذف این دو بخش از کل آمار، مشخص می‌شود که میزان شغل‌های موقتی در این سال‌ها ثابت مانده است".
زنان با کسب 80% از کارهای موقتی در بخش بهداشتی و کمک‌های اجتماعی پیشتاز هستند در حالیکه سهم آنها در بخش آموزشی فقط 10% است. در مجموع زنان با امکان کاریابی 85 درصدی در مقایسه با مردان با امکان کاریابی 73 درصدی به مراتب جلوتر هستند.
در مجموع کارمندان موقتی با متوسط درآمد 21.80 دلار نسبت به کارمندان دائمی با متوسط درآمد 27.71 دلار، پول کمتری دریافت می‌کنند، اما این تفاوت درآمدها در طی دو دهه گذشته کمتر شده است زیرا افزایش حقوق ساعتی بیشتر از افزایش حقوق دائمی افراد بوده است. اما با توجه به اینکه اکنون رشد کارهای موقتی بیشتر از رشد کارهای دائمی بوده نتیجتا میزان متوسط رشد درآمد در کشور خیلی کم بالا رفته است. بدین ترتیب پول کمتری برای مردم (و مصرف‌کنندگان) برای خرج باقی می‌ماند. در عین حال مزایای شغلی (مانند هزینه‌های پزشکی و بازنشستگی) نیز که برای کارمندان دائمی وجود دارد در اختیار کارمندان موقتی نیست.
کریشن اظهار می‌دارد که در حالت ایده‌آل بایستی تعداد کارهای موقتی کاهش یافته و به تعداد کارهای دائمی افزوده گردد زیرا درآمد کارهای موقتی کمتر از دائمی است. اما از طرف دیگر با در نظر گرفتن بازه سنی کانادایی‌ها و گسترده جغرافیایی این کشور نکات مثبتی نیز در این گزارش به چشم می‌خورد: "اگر جوانان برای ادامه تحصیل به کارهای موقتی روی بیاورند، خواهند توانست به کار دائمی بهتری در آینده دست پیدا کنند... و اگر افرادی بخواهند همچنان در بازار کار موقتی بمانند و بازنشسته نشوند، این به درآمدشان کمک خواهد کرد".

Author: Iran Star

Category: News

Sub-Category: Economy

Date: 6 ماه 1 هفته قبل

For Country: Canada

Happened at: Canada

آگهیClassico Roma Luxtury

Share this with: ارسال این مطلب به