news-bombardier-azarbijan

بمباردیه اولین شرکت کانادایی نیست که بانک جهانی به بررسی آن می‌پردازد

ترجمه ایران استار -‌ شرکت "بمباردیه" با ممنوعیت انجام پروژه‌ها توسط بانک جهانی مواجه شده است. این اقدام از آن جهت صورت می‌گیرد که این سازمان نامه‌ای مبنی بر موارد فساد در معامله تجهیزات راه آهن دریافت کرده است. ‌این نامه در رابطه با آخرین فاز توسعه راه آهن ارتباطی آسیا و اروپا از طریق آذربایجان است‌. این فاز از پروژه 340 میلیون دلاری به سرپرستی بمباردیه برای تامین تجهیزات سیگنال این خط آهن 500 کیلومتری در سال 2013 بوده است.
نامه رئیس بانک جهانی نشان دهنده این است که پس از ادعای تخلف اقدام انضباطی خاصی انجام نگرفته است. بانک جهانی اعلام كرد كه اتهامات تقلب و فساد را در پروژه‌های خود را بسیار جدی می گیرد اما از اظهار نظر در مورد این پرونده خود‌داری کرد.
بمباردیر گفت:" ‌ما به شدت با موارد مطرح شده در این نامه که شامل تاخیر در بررسی موضوع‌ است مخالف هستیم... نامه نشان‌دهنده متهمان اصلی این پرونده نیست بلکه یافته‌های بانک جهانی می‌باشد".
جاستین ترودو نخست وزیر روز جمعه در ادمونتون در مورد اتهامات مطرح شده در این پرونده گفت که به روند ممیزی اعتماد دارد، او اضافه کرد: "واضح است بروز چنین مشکلاتی موجب نگرانی در خصوص تاثیرات احتمالی شغلی می‌شود، اما بار دیگر من به روند مستقل بانک جهانی و مسئولیت شغلی خودمان ایمان دارم".
یکی از بزرگترین پرونده‌های مربوط به فساد اداری در سوئد اتفاق افتاده است، سوئد در سال 2017 از اتهام کارمند روس شعبه بمباردیه در سوئد برای رشوه دادن به راه آهن آذربایجان پرده برداشت. بمباردیه در آخرین فرم اطلاعات سالانه خود می‌گوید انتظار می‌رود سال آینده این پرونده ‌مورد تجدید نظر قرار گیرد. بخش بزرگی از پروژه‌های‌ انجام گرفته در کشور آذربایجان بودجه خود را از بانک جهانی دریافت کرده است که این رسوایی می‌تواند شرکت بمباردیه را در لیست سیاه دریافت چنین پروژه‌هایی قرار دهد. مؤسسه‌های مالی برای پروژه‌های زیربنایی در کشورهای در حال توسعه (از جمله هند و برزیل) وام‌هایی را ارائه می‌دهند که شرکت‌هایی مانند بمباردیه بخشی از ثروتشان را از طریق اجرای چنین پروژه‌هایی (مانند راه‌آهن) بدست می‌آورند.
بمباردیه اولین شرکت کانادایی نیست که بانک جهانی به بررسی آن می‌پردازد. این بانک شرکت "اس‌ان‌سی لاوالان " را در سال 2013 به دلیل پرداخت رشوه برای بدست آوردن قرار داد در لیبی، به مدت 10 سال از گرفتن قرار‌دادهایی که منبع مالی آن بانک جهانی باشد محروم کرده است.

Author: Iran Star

Category: News

Sub-Category: Economy

Date: 6 ماه 1 هفته قبل

For Country: Canada

Happened at: Canada

آگهیClassico Roma Luxtury

Share this with: ارسال این مطلب به