science-hoosh-masnoee

شبکه عصبی به نام نورمن به شکلی آزاردهنده متفاوت از تمامی فناوری‌های هوش مصنوعی است که در جهان وجود دارند

شبکه عصبی به نام نورمن به شکلی آزاردهنده متفاوت از تمامی فناوری‌های هوش مصنوعی است که در جهان وجود دارند. این رایانه كه در لابراتوار مدیای MIT نگهداری می‌شود،‌ از ابتدا به شكلی طراحی شد تا بتواند به عنوان دوره آموزشی تاریک‌ترین گوشه‌های وب‌سایت Reddit را آشكار سازد و همین تمرین باعث شد نورمن به اختلال توهم مذمن مبتلا شود. این هوش مصنوعی به شكلی آموزش داده شده‌است تا نسبت به اطلاعاتی كه دریافت می‌كند پاسخ‌هایی خشونت‌بار و وحشتناک واكنش نشان دهد و پاسخ‌های نورمن نشان از وجود اختلالی روانی در او دارد. از این رو خالقان آن، نورمن را هوش مصنوعی روان‌پریش می‌نامند، زیرا مشابه تعریف این  نام،‌ روان پریش‌ها در روانشناسی دارای كمبود عاطفه یا حس گناه هستند و درعین حال رفتارهای تبهكارانه و محرک انجام می‌دهند.
نورمن این اختلال روانی را زمانی بروز داد كه از او تست "رورشاخ" گرفته شد، ‌آزمونی روانشناسانه كه روانشناس با نشان دادن تصاویری كه توسط لكه‌ای جوهر روی كاغذ ایجاد شده می‌‌توانند به لایه‌های درونی سلامت روانی افراد پی ببرند. زمانی كه این تصاویر به دیگر هوش‌های مصنوعی نشان داده شد، پاسخ‌هایی ملایم و معمولی دریافت شد اما نورمن تصاویر را به صحنه‌هایی ترسناک تشبیه كرد. نورمن تصاویری كه دیگر سیستم‌ها به هواپیمای درحال پرواز در آسمان و پرنده سیاه و سفید تشبیه كرده بودند را به صحنه پرتاب مردی از درون خودروی درحال حركت و كشیده شدن مردی به درون دستگاه خمیرگیری تشبیه كرد.
همین گروه از محققان MIT شبكه عصبی دیگری به نام ماشین كابوس ایجاد كرده‌اند كه برای شناسایی تصاویر ترسناک آموزش داده شده‌است و می‌تواند با تحلیل عوامل بصری كه برای انسان‌ها ترسناک هستند، تصاویر ترسناک را از تصاویر عادی تشخیص دهد.

Author: Iran Star

Category: Health

Sub-Category: Science

Date: 8 ماه 1 هفته قبل

For Country: Canada

Happened at: Canada

Share this with: ارسال این مطلب به