Date: چهارشنبه, آوریل 6, 2022 - 10:45

چرا یک جریان می‌تواند در زندگی انسان مرتبا تکرار شود و چگونه می‌توان از آن خارج شد؟

تیما آطاهریان: تله‌های زندگی چه هستند، از کجا می‌آیند و راه‌حل چیست؟
چرا یک جریان می‌تواند در زندگی انسان مرتبا تکرار شود و چگونه می‌توان از آن خارج شد؟
 چالش گزارش ایران استار سه‌شنبه‌ها آنچه در زندگی واقعی مهاجران ایرانی کانادایی می‌گذرد را برایتان می‌آورد
 
تیما آطاهریان: تله‌های زندگی چه هستند، از کجا می‌آیند و راه‌حل چیست؟

دیگر مطالب مرتبط

Share this with: ارسال این مطلب به