انگلیسی

خانم دکتری که عاشق شد-3

story-navid-khanom-doc-3
نوید.ح
در زمان کودکی ام بسیار شنیده بودم که دکترها آنقدر جسد و مریض ، زخمی و خون، جراحی و مرگ می‌بینند که قصی‌القلب می‌شوند، اما اینها خیلی راحت‌تر از ما دکترها با مرگ و قتل و خونریزی کنار می‌آیند، انگار که اصلا هیچ اتفاقی نیافتاده باشد.
Sub-Category: Story
Happened at: Canada
پنج‌شنبه, فوریه 14, 2019

خانم دکتری که عاشق شد- 2

story-navid-khanom-doc-2
نوید.ح
 
"شب بیست و هفتم می، سال....
خیلی تلاش کردم که خودم را امیدوار کنم، اما هرجور محاسبه می‌کنم امکان ندارد که این هواپیما از زمین بلند شود، با اینحال باز هم فردا روی آن کار خواهم کرد. در تمام روز زیر پارچه‌ای که مثل سایبان بسته بودم روی سیستم برق موتور کار کردم، بخاطر همین شامگاه درد پایم آزارم می‌داد.
Sub-Category: Story
Happened at: Canada
پنج‌شنبه, فوریه 7, 2019

Share this with: ارسال این مطلب به