ایران استار: در بخشنامه فرمانده ارتش کانادا به تمام بخش‌های آن در کانادا از سربازان و درجه داران خواسته شده نسبت به نژادپرستی سکوت نکنند و فرماندهان خود را در جریان آن قرار دهند. در این بیانیه تاکید شده سکوت در برابر نژادپرستی نوعی مشارکت در آن است. در بخشنامه سپهبد "وین ایر" فرمانده ارتش کانادا تاکید شده است از سربازانی که نژادپرستی و رفتار منفورانه را شاهد هستند یا از آن آگاه می‌شوند، انتظار می‌رود با دستور جدید گسترده‌ای که امروز توسط فرمانده ارتش کانادا صادر شده است، مافوق خود را در جریان قرار دهند.
در این بخشنامه جدید که در تمام واحدهای ارتش در سراسر کشور توزیع شده است درباره پیامدها چشم بستن به نژاد پرستی به افراد مطلع از آن در ارتش هشدار داده شده است. در بیانیه ارتش کانادا آمده است که از همه سربازان انتظار می رود درباره موضوع نژادپرستی گزارش دهند و در صورت لزوم از افرادی كه تحت تأثیر این رفتارها هستند پشتیبانی خواهد شد و در عین حال عدم اقدام به عنوان مشارکت در واقعه در نظر گرفته می‌شود. فرمانده دایر که هفته گذشته در یک نشست مجازی از افسران فرماندهی از سراسر کشور، انتظارات خود را به طور شفاهی بیان کرده بود، قول داده است که راهنمایی صریح در مورد چگونگی رسیدگی به موارد فزاینده نژادپرستی را اعلام خواهد کرد.
Han Dong Toronto Canada MP
IELTS Course Canada کلاس آیلتس مهاجرت کانادا
 
نگرانی فرمانده از گسترش ایدیولوژی‌های افراطی؛ مبارزه با نژادپرستی به ارتش کانادا
اقدامات اخیر در ارتش کانادا برای مبارزه با نژاد پرستی در حالی است که ارتش در حال تحقیق در مورد گروه چهارم تکاور درباره موضوع مشابه است. همچنین این دستور در حالی صادر شده که دادستان آمریکا در حال پیگیری اتهامات مربوط به اسلحه گرم علیه پاتریک ماتیوز سرباز ذخیره سابق ارتش کانادا هستند که متهم به استخدام در یک سازمان نژادپرست در ایالات متحده شده است.
Condo Toronto Sale Investment Yonge Buy Real Estate Realtor Builder
رادیو اینترنتی صدای ولیعصر - تورنتو
فرمانده ایر پیشتر هم گفته بود که به شدت نگران گسترش ایدئولوژی راست افراطی در ارتش کانادا است. وی گفته بود در حالی که تعداد انگشت شماری از موارد نژاد پرستی تاکنون علنی شده است اما یک مورد هم خیلی زیاد است. فرمانده ارتش کانادا گفته بود که نژاد پرستی و عدم تحمل در جامعه کانادا او را بیمار می کند به ویژه هنگامی که افرادی که این عقاید را دارند را می خواهند به ارتش بپیوندند.
در دستور ۲۵ صفحه‌ای ایر که اواخر روز چهارشنبه امضا شد، گفته شده است که یک افسر فرمانده اجازه دارد تا به نگرانی‌های مربوط به رفتارهای نفرت انگیز نژادپرستانه پاسخ واکنشی نشان دهد و برای بررسی هرگونه نگرانی به شکایت کتبی نیز احتیاج ندارد. مسئولین واحدها و تشكیلات ارتش نیز این اختیار را دارند كه به طور موقت كسی را كه متهم به رفتار نژادپرستانه است از وظیفه خودش تا زمان نتیجه گیری مناسب تعلیق کنند.
sina sotodehnia insurance بیمه سینا ستوده‌نیا
Ontario COVID-19 Vaccine Farsi
"ایوان بالگورد"، مدیر اجرایی شبکه ضد نفرت کانادا، در گذشته پیشنهاد داده بود که فرماندهان نظارت منظم بر حساب‌های شبکه‌های اجتماعی سربازان تحت فرماندهی خود را انجام دهند.
بالگورد گفته است از آنچه در این دستور می بیند خوشحال است اما همچنان در مورد مجازات افرادی كه دست به یك عمل نفرت انگیز می‌زنند نگران است. به باور وی هر عضوی از ارتش که در یک اقدام نژاد پرستانه شرکت می‌کند باید از نیروهای مسلح اخراج شود.
در سیستم انضباطی و اداری ارتش، محدوده‌ای از مجازات‌ها وجود دارد از جمله اخراج این نیروها. این دستور به صراحت اجازه بازتوانی فرد را نیز به فرمانده می‌دهد. ارتش همچنین قصد دارد سربازان را در شناسایی رفتارهای نفرت انگیز آموزش دهد.
Date: Thursday, September 24, 2020 - 18:45

درباره نویسنده/هنرمند

دیگر مطالب مرتبط

insurance بیمه
Website Design

Share this with: ارسال این مطلب به