آگهی
Hami Banner

moridi-salmandan-ON-1

ایجاد 5 هزار تخت در بودجه سال جاری دولت انتاریو گنجانیده شده است.

moridi-salmandan-ON-2

ایجاد 5 هزار تخت در بودجه سال جاری دولت انتاریو گنجانیده شده است.

moridi-salmandan-ON-3

ایجاد 5 هزار تخت در بودجه سال جاری دولت انتاریو گنجانیده شده است.

اخیرا دولت انتاریو اعلام کرد که طی 10 سال آینده، 30 هزار تخت برای استفاده آن دسته از سالمندان که نیاز به مراقبت دائم دارند ایجاد خواهد کرد و بدین ترتیب تعداد تخت‌های موجود را به دو برابر خواهد رساند.
ایجاد 5 هزار تخت در بودجه سال جاری دولت انتاریو گنجانیده شده است.
طی مراسمی که در موسسه "مون شانگ" (Mon Sheong) در ریچموندهیل برگزار شد، دکتر رضا مریدی، نماینده ریچموندهیل و وزیر علوم اعلام کرد که بیش از 10 درصد این تخت‌ها، یعنی 636 تخت در شهرهای ریچموندهیل و استوف‌ویل ایجاد خواهند شد.
موسسه مون شانگ، یک موسسه غیر انتفاعی است که سالیان پیش توسط جامعه چینی بزرگشهر تورنتو تاسیس شده است. این موسسه در نقاط متعدد بزرگشهر تورنتو با کمک مالی جامعه چینی و نیز کمک‌های دولتی تاسیساتی برای سکونت سالمندان (Senior Home) و نیز برای نگهداری آن دسته از سالمندان که نیاز به مراقبت دائم دارند (Long Term Care) را تاسیس کرده است.
دکتر مریدی اعلام کرد که 320 تخت توسط موسسه مون شانگ در شهر استوف‌ویل و 192 تخت در موسسه شل‌گِل (Schelgel) و 124 تخت در موسسه آرک (Arch) در ریچموندهیل ایجاد خواهد شد.
لازم به یادآوری است که بزرگان و کوشندگان جامعه ایرانی از فرصتی که اکنون پیش آمده است که در آن دولت متعهد به ایجاد 30 هزار تخت برای مراقبت از سالمندانی که نیاز به مراقبت دائم دارند شده، استفاده کنند و برای تاسیس موسسه‌ای مشابه موسسه عام‌المنفعه مون شانگ اقدام نمایند تا سالمندان ایرانی نیز در آینده بتوانند در محیطی با فرهنگ و خصوصیات ایرانی به زندگی خود ادامه دهند.

Author: Iran Star

Category: Articles

Sub-Category: e-ON2018

Date: 1 سال 4 ماه قبل

For Country: Canada

Happened at: Canada

Share this with: ارسال این مطلب به