news-conservatives-night-carbon

لیبرال‌ها معتقد بودند که سخنرانی‌های متعدد و به تاخیر انداختن رای‌گیری به خاطر بحث در خصوص قیمت‌گذاری کربن نیست، بلکه تلاش محافظه‌کاران برای تأخیر در برنامه‌های قانونی دولت، از جمله لایحه قانونی کردن ماری‌جوانا بوده است که قرار بود روز پنج‌شنبه به بحث گذاشته شود

ترجمه ایران استار -‌ کار بر روی لایحه قانونی کردن ماری‌جوانا توسط دولت و تضاد آن با موضع محافظه‌کاران بالا گرفت‌.‌ به لطف وقت‌کشی محافظه‌کاران رای‌گیری این لایحه تمام شب ادامه داشت. ماراتن محافظه‌کاران‌ در رأی‌گیری یک تاکتیک متوقف‌کننده‌ برای جلب توجه بیشتر دولت ترودو برای مشخص کردن هزینه طرح قیمت‌گذاری کربن برای کانادایی‌ها بود.
نمایندگان محافظه‌کار مجلس در طول رای‌گیری که از 10:30 صبح پنج‌شنبه شروع شد و تمام طول شب و تا صبح ادامه داشت و بعد از ساعت 10 صبح جمعه به پایان رسید. در اینباره بیش از 100 سخنرانی انجام شد. محافظه‌کاران ‌تهدید کرده بودند که رای‌گیری را با سخنرانی‌های خود تا ‌25 ساعت ادامه خواهند داد، اما تنها توانستند 12 ساعت پایان رای‌گیری را به تعویق بیاندازند. اما این زمان به اندازه کافی بلند بود تا نشست روز جمعه مجلس و بررسی نهایی آن را لغو کند.
"پیر پویلیور" وزیر اشتغال و توسعه اجتماعی اظهار داشت که او موضوع قیمت‌گذاری کربن را مطرح کرده است ولی با این وجود دولت هنوز اطلاعاتی درباره هزینه‌های آن را ارائه نکرده است.
بعد از پایان رای‌گیری پویلیور گفت: "ما توانستیم با صدای بلند و واضح بگوییم دولت چیزی را از ما پنهان می‌کند".
او اضافه کرد ما در این هفته از هر ابزاری استفاده کردیم تا بگوییم که دولت کانادایی‌ها را مجبور می‌کند تا مالیات بیشتری پرداخت کنند و ما همچنان به اعتراض خود ادامه خواهیم داد".
در طول رای‌گیری، نمایندگان مجلس با چهره‌هایی خسته و بی‌رمق به فنجان‌های بزرگ قهوه خود چسبیده بودند و این در حالی بود که در طول ماراتون رای‌گیری یک ساعت استراحت داشتند.
به نظر می‌رسد مخالفت ‌محافظه‌کاران‌ با لیبرال‌ها‌ بیشتر بر سر تصویب نهایی چندین صورت‌حساب جنجالی دولت، قبل از تعطیلات تابستانی مجلس باشد.
لیبرال‌ها معتقد بودند که سخنرانی‌های متعدد و به تاخیر انداختن رای‌گیری به خاطر بحث در خصوص قیمت‌گذاری کربن نیست، بلکه تلاش محافظه‌کاران برای تأخیر در برنامه‌های قانونی دولت، از جمله لایحه قانونی کردن ماری‌جوانا بوده است که قرار بود روز پنج‌شنبه به بحث گذاشته شود.
این سوء‌ظن از آنجا تقویت می‌شود که لایحه قیمت‌گذاری کربن دولت که پنجشنبه توسط مجلس سنا تصویب شد بدون مشورت با سناتورهای محافظه‌کار انجام گرفته است.
"بردیچ چاگر" رهبر حکومت در مجلس نمایندگان‌ روز جمعه گفت: "شب بی‌فایده رای‌گیری بود، به نظر می‌رسد مجلس می‌تواند با ارزش افزوده بیشتری فعالیت کند".
چاگرگفت: رای‌گیری خط به خط و نقطه به نقطه بر علیه طرح‌های دولت از جمله امنیت مرز‌ها و سیستم‌های حمایت از عرضه‌کنندگان تولیدات لبنی، مرغ و تخم مرغ کانادا‌ بوده است. او اضافه کرد: در شب رای‌گیری، محافظه‌کاران در مورد لبنیات، موارد مرتبط با‌ مدیریت عرضه و مسائل مربوط به توسعه منطقه‌ای، رای منفی دادند".
"وین ایدر"‌ رئیس کمیته مالی امور عمومی حزب لیبرال‌ در روز جمعه گفت: "بخشی از عدم انتشار اطلاعات مرتبط با قیمت‌گذاری کربن به این علت است که‌ استان‌ها سازوکارهای قیمت‌گذاری کربن را هنوز ارائه نداده‌اند".

Author: Iran Star

Category: News

Sub-Category: Political

Date: 5 ماه 3 روز قبل

For Country: Canada

Happened at: Canada

Share this with: ارسال این مطلب به