انگلیسی

Hootan Golsorkhi

هوتن گل‌سرخی
عضو نویسنده و مترجم انجمن قلم کانادا و انجمن نویسندگان قومی آمریکای شمالی و انجمن مترجمان کنفرانس است

به مناسبت جشن میلاد عیسی مسیح

goleshorkhi-krismas-mobarak-2018
بر طبق متون قرآن‌، تورات و انجیل-عیسی مسلماً انسان زمینی - نبوده است!
از خداوندی عیسی در قرآن همین بس که موجود زنده خلق می‌نمود و به مردگان حیات مجدد می‌بخشید (آل‌عمران و مریم).
آیا می‌دانید که مسیحیت فقط رابطه قلبی با عیسی می‌باشد و آداب مذهبی ندارد!
Sub-Category: Community
Happened at: Canada
پنج‌شنبه, دسامبر 27, 2018

Share this with: ارسال این مطلب به