اخبار-جهان-چند-همسری-در-یوتای-آمریکا-دیگر-جرم-نیست

با قانون قبلی مردانی که چند همسر زن داشتند بعنوان مجرم درجه سوم اطلاق می‌شدند و به زندان می‌رفتند

سنای ایالت یوتای آمریکا با اکثریت قاطع به جرم نبودن چند همسری میان بزرگسالان رای مثبت داد، بدین شکل که لایحه ارائه شده جریمه چند همسری را به پرداخت مبلغ حدودی یک برگ جریمه خودرو کاهش داد. این لایحه که توسط جمهوری‌خواهان ارائه شده بود مشکلات قانونی "مورمون"ها در این ایالت غربی آمریکا را بسیار کاهش می‌دهد. البته اکنون این لایحه به مجلس نمایندگان می‌رود، جایی که احتمالا با مخالفت بیشتری روبرو خواهد شد اما به گفته کارشناسان این لایحه در آن مجلس نیز رای خواهد آورد.
با قانون قبلی مردانی که چند همسر زن داشتند بعنوان مجرم درجه سوم اطلاق شده و تا 5 سال زندان منتظر آنها بود اما با قانون جدید آنها فقط به حداکثر تا مبلغ 750 دلار جریمه و انجام خدمات اجتماعی محکوم خواهند شد. طرفداران این لایحه می‌گویند بدین ترتیب چند همسری "قانون" نشده اما کاهش جرمش باعث می‌شود تا خاطیان خودشان را بدون ترس معرفی کنند. این قانون باعث می‌شود از مشکلات ارائه خدمات پزشکی، روحی، تحصیلی و حتی استخدامی محکومین چند همسری جلوگیری بعمل آید. اما مخالفان این لایحه می‌گویند که چند همسری اصولا برای زنان، کودکان و به ویژه دختران جوانی که به زور به ازدواج مردان مسن در می‌آیند خطرناک و مضر است.
گروهی از معتقدان به آیین کلیسای مسیحیت "عیسای مقدس روز جزا" که روزگاری بعلت ترس از محکومیت در سال‌های 1847 به این ایالت گریخته‌اند، با چند همسر زندگی می‌کنند. کلیسا در سال 1890 تعدد زوجین را در این ایالت ممنوع کرد اما امروزه تعداد زیادی از این نوع معتقدان چند همسر دارند. گفته می‌شود حدود سی‌هزار مورمون اصول‌گرا در ایالت‌های غربی آمریکا طبق آیین مورمون زندگی می‌کند که اشاره دارد چند همسران در بهشت خواهند بود.
 

Author: Iran Star

Category: News

Sub-Category: General

Date: 1 ماه 2 هفته قبل

For Country: Canada

Happened at: World

آگهیWebsite DesignClassico Roma Luxtury

Share this with: ارسال این مطلب به