health-medical-antibiotic-ayandeh

دامداران چینی بیش از اندازه از آنتی‌بیوتیک كولیستین در دامداری استفاده می‌كنند

ژن mcr-1که باعث مقاوم‌سازی باکتری‌ها دربرابر آنتی‌بیوتیک کولیستین، یکی از آخرین داروهای آنتی‌بیوتیک موثر جهان می‌شود، اکنون به بیمارستان‌های سرتاسر جهان نفوذ کرده‌است.
براساس گزارش ساینس، اكنون محققان با انجام پژوهشی ریشه پراكندگی این ژن مقاوم‌سازی را در بدن خوک‌های مزارع چین كشف كرده‌اند. اگرچه محققان پیش از این نیز پی به ایجاد این ژن در خوک‌های چینی برده بودند،‌ زیرا دامداران چینی بیش از اندازه از آنتی‌بیوتیک كولیستین در دامداری استفاده می‌كنند، اما تحقیق جدید با اطمینان بیشتری این خوک‌ها را عامل پراكندگی ژن مقاوم‌ساز اعلام كرده‌ است.
به گفته محققان آغاز شیوع این ژن به سال 2005 بازمی‌گردد. اگرچه افزایش ژن mcr-1 و مقاوم‌شدن باكتری‌ها دربرابر آخرین آنتی‌بیوتیک موثر جهان به هیچ وجه خبر خوبی نیست، ‌اما تكنیک تحلیل‌گر ژنتیكی به كارگرفته شده در این مطالعه می‌تواند به دانشمندان در مهار بهتر شیوع ابرباكتری‌ها در جهان كمک كند.
با توالی‌نگاری ژنوم 110 رده باكتریایی و مقایسه آنها با داده‌های موجود باكتریایی محققان توانستند مجموعه‌ای 457 تایی از توالی مثبت ژن mcr-1 را به دست آورند كه از از انسان‌ها و دام و طیور از پنج قاره جهان گردآوری شده‌است.
این داده‌ها به محققان دانشگاه كالیفرنیا لس‌آنجلس امكان داد محل دقیق ظهور mcr-1 و چگونگی پراكنده شدن آن را مشخص كنند: به واسطه متصل شدن به عوامل بیماری‌زای مختلف و تردد از طریق عوامل ژنتیكی متحرک، محققان می‌گویند اكنون كه امكان تعقیب ژن مقاوم‌ساز mcr-1 به وجود آمده است،‌ شاید بتوان جهان را برای دور بعدی مقاومت آنتی‌بیوتیكی آماده كرد.
از آنجایی كه كولیستین عوارض جانبی زیادی دارد، به عنوان آخرین سلاح برای مقابله با بیماری‌های عفونی مانند ای‌كولای مورد استفاده قرار می‌گیرد و ژن mcr-1 میزان اثرگذاری آن را تحت تاثیر قرار داده‌است. این ژن می‌تواند میان باكتری‌های گونه‌های متفاوت جهش پیدا كرده و متوقف‌سازی را بسیار دشوار سازد.
 

Author: Iran Star

Category: Health

Sub-Category: Medical

Date: 6 ماه 3 هفته قبل

For Country: Canada

Happened at: Canada

Share this with: ارسال این مطلب به