life-karmad-fazaye-baz

این پژوهشگران می‌گویند سودمندی‌های دفتر فضای باز برای سلامت را نمی‌توان نادیده گرفت

در یک بررسی در دانشگاه آریزونای آمریکا، پژوهشگران از حسگرهای قفسه سینه برای ردیابی حرکات و سرعت ضربان قلب صدها نفر در ساختمان‌های اداری متفاوت در طول سه روز استفاده کردند.
این پژوهشگران می‌گویند سودمندی‌های دفتر فضای باز برای سلامت را نمی‌توان نادیده گرفت. البته به گفته آنان این بررسی فقط مشاهده‌ای بود و عواملی مانند محل پلکان و آسانسورها هم ممکن است در میزان فعالیت جسمی کارمندان نقش داشته باشند. آنها یافته‌های این بررسی را در ژرونال پزشکی شغلی و محیطی منتشر کرده‌ و مدعی هستند برای نخستین بار بدون پرسش از افراد به شکل نظرخواهی به طور مستقیم فعالیت جسمی و استرس کارمندان اداری را اندازه گرفته‌اند. آنها دریافتند کارمندان اداری نسبت به سایر کارگران زندگی بیحرکت‌تری را می‌گذارنند، و بنابراین با احتمال بیشتری ممکن است در معرض خطر مشکلات بهداشتی مانند مشکلات قلبی، خستگی و افسردگی قرار می‌گیرند. همچنین فعالیت جسمی کمتر در ساعات کاری با احساس استرس بیشتر مرتبط بود.

در این بررسی ۲۳۱ کارمند اداری در ساختمان‌های دولتی در آمریکا، کارمندان در دفترهای باز بدون پارتیشین بین میزهای کار  نسبت به کارمندان در اتاق‌های خصوصی تا ۳۲ درصد و نسبت به کارمندانی که در اتاقک‌های جدا از یکدیگر کار می‌کردند، ۲۰ درصد از لحاظ جسمی فعال‌تر بودند. کارمندان با فعالیت جسمی بیشتر نسبت به کارمندان با فعالیت جسمی کمتر ۱۴ درصد میزان استرس کمتری داشتند. شرکت‌کنندگان در این بررسی همچنین به پرسش‌هایی درباره خلق‌وخویشان هر ساعت روی تلفن هوشمندهایشان در حین زمان کار پاسخ می‌دادند.

نتیجه اینکه کارمندان اداری در اتاق‌های کوچک و تنها با احتمال بیشتر میزان بالاتر استرس داشتند. البته این دسته از افراد در خانه نیز بیشترین میزان استرس را نشان دادند. همچنین این بررسی نشان داد که مردان کارمند، نسبت به زنان فعالیت جسمی بیشتری دارند.

Author: Iran Star

Category: Health

Sub-Category: Medical

Date: 6 ماه 2 هفته قبل

For Country: Canada

Happened at: Canada

Share this with: ارسال این مطلب به