news-afzayesh-avarez-407

‌هزینه اجاره دستگاه گیرنده سالانه از 23.50 به 24.50 دلار در سال افزایش یافته

ترجمه ایران استار - ‌رانندگانی كه از بزرگراه 407 استفاده می‌كنند، از اول فوریه باید هزینه بیشتری را برای استفاده از این اتوبان‌ پرداخت کنند. هنگامی که طرح جدید به اجرا درآید هزینه‌های استفاده از بزرگراه تا 14 درصد افزایش خواهد یافت.
بیشترین تغییر قیمت برای رانندگانی خواهد بود که در ساعت ترافیک بعد از ظهر، موسوم به "راش‌آور"، بین بزرگراه 427 و بزرگراه 404 رفت و آمد می‌کنند.  
رانندگی‌ در باند شرقی این بزرگراه که منطقه3  نامیده می‌شود، بین ساعت 3:30 بعدازظهر‌ تا 6 بعدازظهر از 50.6 سنت‌ به 57.6 سنت در هر کیلومتر، افزایش خواهد داشت.
‌هزینه استفاده از ساعات صبح همین منطقه  نیز 13 درصد افزایش یافته است، از 46.2 سنت به 52.3 سنت در هر کیلومتر خواهد رسید.
هزینه‌ها در قسمت‌های‌ دیگر بزرگراه، از "برلینگتون"‌ تا "پیکرینگ" نیز 9 تا 13 درصد افزایش خواهد داشت. هزینه اجاره دستگاه گیرنده سالانه از 23.50 به 24.50 دلار در سال افزایش یافته و هزینه اجاره ماهانه گیرنده 3.95 دلار باقی خواهد ماند.
 

Author: Iran Star

Category: News

Sub-Category: General

Date: 6 ماه 3 هفته قبل

For Country: Canada

Happened at: Canada

Share this with: ارسال این مطلب به