news-afzayesh-ejareh

"کنت هیل" از مرکز حمایت از مستاجران انتاریو گفت: "برای بسیاری از مردمی که در منازل استیجاری در تورنتو زندگی می‌کنند، رفتن به مکان دیگر امکان پذیر نیست. کاملا محسوس است که افراد طبقه متوسط در حال حرکت به سمت طبقه کم‌درآمد هستند، پس کسانی که درآمد کم دارند هیچ جایی به جز پناهگاه‌ها برای رفتن نخواهند داشت".

اعداد و ارقام نشانگر این هستند که صاحب‌خانه‌ها در حال افزایش اجاره بها می‌باشند.
تعدادی از صاحبخانه‌ها در تورنتو‌، علی‌رغم قوانین استانی، در طی 5 سال گذشته اجاره‌ها را تا 2 برابر افزایش داده‌اند. دفتر صاحبخانه‌ها و مستاجرین می‌گوید: "‌در سال گذشته از مالکین در مجموع 599 پرونده دریافت کرده‌اند که به دنبال افزایش اجاره بها بیش از حد 1.8 درصدی استان بوده‌اند، این میزان در سال‌ 2012، 292 مورد بوده است.
"مول وبر" از خدمات حقوقی انجمن "پارکدال" می‌گویند: "من به هیچ وجه تعجب نمی‌کنم که تعداد مالکینی که درخواست اجاره بها دارند رو به افزایش باشد".
طبق قانون مالک و مستاجر، صاحبخانه‌ها در صورتی می‌توانند برای افزایش اجاره بیش از میزان تعیین شده استانی اقدام کنند که هزینه‌های تعمیراتی زیادی را برای ملک خود انجام داده باشند. مخالفان‌ می‌گویند دراین  قانون باید لیست قابل قبولی برای تعمیرات ارائه شود مثلا ‌جایگزینی و بهبود سیستم گرمایشی، و نه تزئینات، مانند اضافه شدن وسایل تزئینی در لابی ساختمان.
"وبر" در حال حاضر به ده‌ها تن از مستاجران در 1251 خیابان "کینگ وست"کمک می‌کند، که با درخواست افزایش 3.4 درصدی اجاره توسط "نوسور" سرمایه‌گذار ملک و "مایکل لاکس" مالک ساختمان مقابله کنند. مستاجران می‌گویند چنین افزایشی ناعادلانه است، در زمانی که این افزایش بر اساس بازسازی لابی و ظاهر‌ ساختمان صورت گرفته است.
وبر می‌گوید استراتژی افزایش اجاره، بخشی از سیاست خلاص شدن از دست مستاجرین قدیمی است، و بعد از آن‌ صاحبخانه می‌تواند واحد‌های خالی را به هر قیمتی که می‌خواهد اجاره دهد.
هفته گذشته یک ائتلاف حمایت از مستاجران در پارک "کویین" تجمع کردند تا خواهان تغییراتی در این قانون شوند. شورای شهر همچنین از استان خواسته است تا دستورالعمل اجاره را بازنگری کند.

"کنت هیل" از مرکز حمایت از مستاجران انتاریو گفت: "برای بسیاری از مردمی که در منازل استیجاری در تورنتو زندگی می‌کنند، رفتن به مکان دیگر امکان پذیر نیست. کاملا محسوس است که افراد طبقه متوسط در حال حرکت به سمت طبقه کم‌درآمد هستند، پس کسانی که درآمد کم دارند هیچ جایی به جز پناهگاه‌ها برای رفتن نخواهند داشت".

Author: Iran Star

Category: News

Sub-Category: General

Date: 9 ماه 2 هفته قبل

For Country: World

Happened at: Canada

Share this with: ارسال این مطلب به