news-dastgiri-mashrobdozdan

با توجه با سیاست‌های این فروشگاه کارکنان حق جلوگیری از انجام سرقت را ندارند حتی اگر بدانند به وضوح دزدی در حال انجام است.

ترجمه ایران استار - روز شنبه پلیس اعلام کرد که دو مرد، با اتهامات متعدد در رابطه با چندین فقره سرقت مشروب در سراسر تورنتو مجرم شناخته‌ شده‌اند.
طبق گفته پلیس تورنتو، این دو مرد تورنتویی 25 و 31 ساله، ماه گذشته دستگیر و محاکمه شدند. پلیس در یک خبر کوتاه گفت: "به خاطر گزارش یک سرقت از فروشگاه مشروب‌فروشی (ال‌سی‌بی‌او)، به آدرس 675 خیابان "ویلسون" رفته و در آنجا با توجه با اطلاعاتی که مردم در اختیارش گذاشته‌اند در یک تعقیب و گریز، موفق به دستگیری دو سارق در حال رانندگی شده است". 
تحقیقات بعدی نشان داد که تا 50 مورد دزدی دیگر نیز مربوط به این دو مرد است که مجموعا خسارت قابل توجهی به بار آورده‌اند.
فرد 25 ساله به انجام 9 فقره سرقت‌، از جمله سرقت بیش از 5000 دلار و مشارکت در سرقت‌های دیگر محکوم شده است و فرد 31 ساله متهم به 10 مورد انجام جرم، از جمله سرقت بیش از 5000 دلار و رانندگی خطرناک محکوم گشته. هر دو مرد در 17 ژانویه در دادگاه تورنتو محاکمه شده‌اند.
در طی ماه‌های اخیر با افزایش مسائل امنیتی در فروشگاه‌های مشروب‌فروشی ال‌سی‌بی‌او‌ میزان سرقت‌ها کمتر شده است،‌ ولی در کل با توجه با سیاست‌های این فروشگاه کارکنان حق جلوگیری از انجام سرقت را ندارند حتی اگر بدانند به وضوح دزدی در حال انجام است.
"کریس ناتولل اسمیت" نویسنده "تورنتو فود"  روی "توئیتر" نوشت:‌ در روز 14 ژانویه شخصی از فروشگاه "ال‌سی‌بی‌او" مرکز شهر با یک سبد پر از ویسکی "اسکات" {دزدی} خارج شده است.‌ این خبر که به صورت اینترنتی پخش شد بازتاب زیادی داشت.
پلیس تورنتو در ماه دسامبر، گفت که آنها دو نفر را در ارتباط با آنچه محققان حلقه دزدی از فروشگاه‌های مشروب‌فروشی ال‌سی‌بی‌او مرکز شهر می‌دانند‌ دستگیر کرد‌ند. پلیس در آن زمان گفته بود که تعداد 10 نفر دیگر نیز در این کار گروهی دست داشته‌اند. پلیس اعلام کرد شبکه دزدان تا به حال بیش از 200000 دلار از محصولات این فروشگاه را طی سال گذشته سرقت کرده‌اند.
 

Author: Iran Star

Category: News

Sub-Category: General

Date: 6 ماه 2 هفته قبل

For Country: Canada

Happened at: Canada

Share this with: ارسال این مطلب به