news-do-not-buy-usa

منتقدان سیاست‌های وین می‌گویند که با کم شدن رقابت برای قراردادهای خارجی و به دلیل کاهش درآمدهای دولتی هزینه مالیات دهندگان بیشتر می‌شود‌. وین گفت که اطمینان می‌دهد که پاسخش ضرر بیشتری در پی ندارد. وی گفت ما می‌خواهیم مطمئن شویم هر کاری که انجام می‌دهیم متناسب با سیاست‌های نیویورک است و به انتاریو آسیبی نمی‌رساند

ایران استار-" کاتلین وین" هشدار داد انتاریو با قانون "جنس آمریکایی بخر" ‌نیویورک در صورت عدم معافیت انتاریو، مقابله به مثل خواهد کرد.
نخست وزیر کاتلین وین در واشنگتن گفت:‌"انتاریو در صورتی که از قوانین جدید نیویورک معاف نشود این تغییر در قوانین را با روش متناسبی پاسخ خواهد داد. این قانون بصورتی است که به شرکت‌های کانادایی اجازه نخواهد داد به برخی از قراردادهای زیرساخت دولتی آمریکا دسترسی پیدا کنند.
قانون نیویورک،‌ امکان دسترسی برخی از شرکت‌های انتاریو به قراردادهای زیربنایی دولتی آمریکا را از بین می‌برد. هنگامی که این قانون در تاریخ 1 آوریل به اجرا در آید، سازمان‌های دولتی امریکایی موظف به استفاده از فولاد و آهن ساخته شده آمریکایی برای پروژه‌های جاده و پل سازی می‌باشند که هزینه آن بیش از 1 میلیون دلار امریکایی است.
وین گفت که دولت لیبرال با روشی متناسب پاسخ خواهد داد مگر اینکه نیویورک شرکت‌های کانادایی را از این قانون مستثنا کند. البته این موضوع بعید به نظر می‌رسد‌." اندرو کومو" فرماندار نیویورک این قانون را در ماه دسامبر امضا کرد و از حمایت دوجانبه دولت برخوردار است.
وین در مصاحبه‌ای در سفارت کانادا گفت:‌"من فکر می‌کنم ما باید از کسب و کارها و کارگران در انتاریو حمایت کنیم. ما باید کار‌ی کنیم. تا این تهدید برای کسب و کارها و کارگران در انتاریو تبدیل به فرصت گردد."
منتقدان سیاست‌های وین می‌گویند که با کم شدن رقابت برای قراردادهای خارجی و به دلیل کاهش درآمدهای دولتی هزینه مالیات دهندگان بیشتر می‌شود‌. وین گفت که اطمینان می‌دهد که پاسخش ضرر بیشتری در پی ندارد. وی گفت ما می‌خواهیم مطمئن شویم هر کاری که انجام می‌دهیم متناسب با سیاست‌های نیویورک است و به انتاریو آسیبی نمی‌رساند.‌
مخالفان محافظه کار هنوز موضع خودشان را در مقابل سیاست‌های نیویورک اعلام نکرده‌اند. اما "مونت مک ناتون" منتقد اقتصادی "پی‌سی اکونومیک‌" در بیانیه‌ای گفت:" یک جنگ تجاری آغاز شده است ‌که می‌تواند نتایج اقتصادی فاجعه باری به دنبال داشته باشد."
وین پیشنهاد کرد در یک اقدام متقابل،‌ خرید اجناس از ایالت نیویورک آمریکا را متوقف کند. طبق آمار و ارقام استان در سال 2015  انتاریو 10.7 میلیارد دلار (کانادا) کالا به نیویورک صادر و 14.1 میلیارد دلار از ایالت نیویورک جنس وارد کرده است. وین گفت او قصد دارد در 20 فوریه قوانینی به تصویب برساند که اقدامات جدید دولت برای پاسخ دادن به قوانین خرید آمریکا نیاز به تصویب سنا نداشته باشد.
پرزیدنت دونالد ترامپ فلسفه جنس آمریکایی بخر و آمریکایی استخدام کن را ترویج کرده است و این باعث شده تا سناتورهای دموکرات و سناتورهای مستقل چپ‌ ترامپ را ترغیب کنند تا‌ این قوانین آمریکایی را در برنامه‌های زیربنایی اجرا نماید.

Author: Iran Star

Category: News

Sub-Category: General

Date: 8 ماه 1 هفته قبل

For Country: Canada

Happened at: Canada

Share this with: ارسال این مطلب به